Zmluva č. 140056579/2009/MPRV/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:140056579/2009/MPRV/2009
Dodávateľ:ZSE Energia a.s., Bratislava, Čulenova 6
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka elektriny do odberného miesta LOKA rekreačná oblasť Senica
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy