Zmluva č. 6/2008/KLUPO/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6/2008/KLUPO/2008
Dodávateľ:Ing. Ľubica Motyková - ACTA SK, Stropkov, Rovná 1895/17
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Hygienické a čistiace práce
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10

Prílohy