Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
5/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Veľká 267 065 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 24.09.1998 31.12.2006
102/2009/320-Z/2009 EuroConsulting, s.r.o., Bratislava, Radlinského 27 ,,Zabezpečenie školenia externých hodnotiteľov, výberovej komisie RO a organizačné zabezpečenie priebehu hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia" 263 865 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.12.2008 31.12.2010
10/2009/MPRVSR/2009 EuroConsulting, s.r.o., Bratislava, Radlinského 27 ,,Zabezpečenie školenia externých hodnotiteľov, výberovej komisie RO a organizačné zabezpečenie priebehu hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia" 263 865 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.12.2008 31.12.2010
ZM98015/2010 Progres CAD Engineering s.r.o., Prešov Zmluva o dielo Jarabina 262 310 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 20.11.1998 31.12.2006
27/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Veľká Lomnica 260 648 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
1115/06/2006 ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby, Prešov Zmluva o dielo Lúčka 259 789 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 21.03.2006 30.09.2010
237/2009-240-Z/2009 K&E: Kapital und Entwicklung Slovakia, s.r.o., Bratislava, Mlynská 6916 ,,Oprava strechy budovy ministerstva pôdohospodárstva SR - časť A" 258 488 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 24.11.2009 23.01.2010
23/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Slovenská Ves 253 854 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
005/3.2MP/2010/2010 Obec Červenica, Červenica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 253 312 0 MŽP SR, Bratislava 07.04.2010 30.09.2010
059/06/2006 GEODETIKA, geodetická kancelária, Hradište pod Vrátnom Zmluva o dielo Klobušice 251 938 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.04.2006 31.10.2010
440/23/04/2007/UKSUP/BA/2007 IVRO .Spol. s.r.o., Bratislava, Vlčková 21 rekonštrukcia a stavebné úpravy UKSUP Bratiaslava 248 450 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 09.05.2007 17.09.2007
34/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Toporec 248 282 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
20/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Kežmarok 246 702 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
001/06/2006 Geodézia Bratislava a.s., Bratislava Zmluva o dielo PPÚ Košariská 246 391 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.04.2006 31.05.2010
28/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Zakovce 245 734 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
35/2001/010/LMU/2001 KRÁL, s r.o., Žilina, Predmestská 83 Predaj sušiarne katres KAD3x6 S 244 969 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 07.05.2001 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť
025/06/2006 Geotop Košice, s.r.o., Košice Zmluva o dielo 244 286 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.05.2006 30.04.2009
32/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Podhorany 244 012 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
5596/2005-610/2005 EuroConsulting, s.r.o., Bratislava, Šafárikovo námestie 3 Vypracovanie priebežných, výročných a záverečnej správy o implementácii Sektorového operačného programu „Poľnohospodárstvo a a rozvoj vidieka“ pre roky 2004-2006 241 824 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.09.2005 25.06.2010
7/07/2004/2004/SVPUDK/2004 AKORD, a.s., Námestovo, Miestneho priemyslu Nadstavba prevádzkovej budovy ŠVPÚDK a nadstavba prevádzkovej a laboratórnej budovy ŠVPÚDK 240 590 0 Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín, Janoškova 30.05.2004