Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
bez cisla 51/2009 MIVA plus spol s.r.o., Košice, Letná 45 stav.práce 66 386 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 16.04.2009 04.08.2009 1/2009
131/01/2006/UKSUP/BA/2006 Ing. Soňa Chrastinová -AG-TUR, Zvolenská Slatina, Zvolenská Slatina ČSA 457/2 rekonštrukčné práce na prevádzkovom objekte UKSUP Vígľaš 66 296 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 31.03.2006 19.07.2006
4929/2008-050/2008 DATALAN, a.s., Bratislava, Galvaniho 15/C Dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky - Systém rozvodu a naájania serverovne (MER), dodávka a montáž podpodlahových žľabov, dodávka, montáž a oživenie silového rozvádzača, prepojenie rozvádzača MER a hlavného rozvádzača - podľa technickej špecifikác 65 786 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.02.2009
316/2010(2009)-240-Z/2009 3S-PROJEKT, s.r.o., Boldog, Boldog 145 ,,Inžinierska činnosť budova MP SR Svätoplukova 1, 940 62 Nové Zámky a Senný trh 4, 945 01 Komárno" 65 724 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 31.08.2009 03.11.2009
9/1/2008/UKSUP/BA/2008 MIVA plus spol s.r.o., Košice, Letná 45 stavebné práce na skúšobnej stanici UKSUP Spišská Belá 65 711 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 26.02.2008 29.05.2008
4/2008-VÚEPP/2008 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 ,,Znevýhodnené oblasti (LFA) - Zaradenie poľnohospodárskej pôdy do Ostatných znevýhodnených oblastí (OZO)" na základe nových kritérií EÚ a Nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 65 571 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.2008 19.12.2008
98/2009-320-Z/2009 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 Znevýhodnené oblasti SR v kontexte navrhovaných kritérií pre Ostatné znevýhodnené oblasti za rok 2008 65 565 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 08.06.2009 31.12.2009
284/730/2009/2009 Capgemini Slovensko s.r.o., Bratislava, Karadžičova 8 Štúdia uskutočniteľsnosti projektov prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika , opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti Operačného programu Bratislavský kraj - Elektronizácia samosprávy na miestnej a regionálnej úrovni 65 331 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 16.11.2009 05.02.2010
67/2009-200-Z/2009 VA CheMont s.r.o., Bratislava, Ružinovská 3 ,,Inžinierska činnosť budova MP SR Krížna 52 Bratislava, Hollého 750 Senica" 64 462 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 31.08.2009 27.10.2009
07/2003/LMU/2003 EXCELLENT CD.,spol. sr.o., Zvolen, Ś Moyzesa 1193/3 Dodávka a montáž stroja Hoffmann + kuhnhenrich Typ Quandroplan 220 62 440 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 23.04.2003
1/1/2007/MPSR/2007 EUSECO, s.r.o., Košice, Gemerská 3 Spracovanie štúdie pre objednávateľa. 61 741 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 21.05.2007 21.07.2007
1/200/19/2005/LMU/2005 TITKO, s r.o., Michalovce, Priemyselná20 Predaj kolesových traktorov. 61 676 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
40/Z2009068/2009/AIN NR/2009 ICZ Slovakia, a.s., Trenčín, Soblahovská 2050 Povinná evidencia chovateľa hovädzieho dobytku. 60 999 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.10.2010
Z2009068/2009/AIN/2009 ICZ Slovakia, a.s., Trenčín, Soblahovská 2050 ,,Povinná evidencia chovateľa hovädzieho dobytku" 60 999 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.10.2010
42/Z2009070/2009/AIN NR/2009 ICZ Slovakia, a.s., Trenčín, Soblahovská 2050 Povinná evidencia chovateľa oviec. 60 940 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.10.2010
Z2009070/2009/AIN/2009 ICZ Slovakia, a.s., Trenčín, Soblahovská 2050 Realizácia diela ,, Povinná evidencia chovateľa oviec" 60 940 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.10.2010
bez cisla 46/2009 Ing. Soňa Chrastinová -AG-TUR, Zvolenská Slatina, Zvolenská Slatina ČSA 457/2 stavebné práce a dodávka okien 60 801 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 16.11.2009 21.12.2009
Z2009067/2010/AIN/2010 ICZ Slovakia, a.s., Trenčín, Soblahovská 2050 ,,Povinná evidencia chovateľa hydiny" 60 381 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.10.2010
39/Z2009067/2009/AIN NR/2009 ICZ Slovakia, a.s., Trenčín, Soblahovská 2050 Povinná evidencia chovateľa hydiny. 60 381 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.10.2010
38/Z2009066/2009/AIN NR/2009 ICZ Slovakia, a.s., Trenčín, Soblahovská 2050 Podnikový zošit producenta viniča 60 036 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.10.2010