Zmluva č. 98/2009-320-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:98/2009-320-Z/2009
Dodávateľ:Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Znevýhodnené oblasti SR v kontexte navrhovaných kritérií pre Ostatné znevýhodnené oblasti za rok 2008
Zmluvne dohodnutá čiastka:65 565,43
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:65 565,43
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy