Zmluva č. 316/2010(2009)-240-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:316/2010(2009)-240-Z/2009
Dodávateľ:3S-PROJEKT, s.r.o., Boldog, Boldog 145
Predmet zmluvy - názov zmluvy:,,Inžinierska činnosť budova MP SR Svätoplukova 1, 940 62 Nové Zámky a Senný trh 4, 945 01 Komárno"
Zmluvne dohodnutá čiastka:65 723,70
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:65 723,70
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy