Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
31-93-Luborca/1997 TEKDAN spol s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo PPÚ Ľuborča 37 956 0 Okresný úrad v Trenčíne , Trenćín 02.05.1997 30.06.2010
31-93-T.Zavada/1997 TEKDAN spol s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo PPÚ Trenčianska Závada 23 149 0 Okresný úrad v Trenčíne , Trenćín 02.05.1997 30.11.1997
345/2009-810-Z/2009 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Vazovova 5 Propagačná činnosť: celoastránková reklama pre objednávateľa v publikácii Ľ. Valík - V. Prachár: Pôvodcovia ochorení z poživatín a minimalizácia ich rizika 500 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.12.2009 30.06.2010
36/2010/6.7/2010 Slovenský Hydrometeorologický ústav Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu 2 654 139 0 MŽP SR, Bratislava 28.04.2010 01.05.2010
38/2008-050/2008 Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo Nitra (ÚVTIP), Nitra, Samova 9 Kontrakt na riešenie úloh a činností v roku 2008 202 483 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2008 31.12.2008 5336/2007-050; 1/2008
3/2008/S/060/2008 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Stretnutie členov monitorovacieho výboru a skupiny expertov participujúcich na administrácii PRV SR 2007-2013, lesnícke opatrenia 3 319 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 14.08.2008 31.12.2008
43/2009-VUEPP/2009 EuroConsulting, s.r.o., Bratislava, Klincová 37/B ,,Vypracovanie metodiky a metodicko-odborné vedenie výkonu následného hodnotenia SOP P-RV 2004-2006" 505 750 0 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 03.07.2009 30.06.2010
43/KE/2009/2009 HS-INGREAL a.s., Košice Zmluva o dielo-uskotočnenie stavebných prác v katastralnom území Falkušovce 426 551 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2009 30.09.2009
44/KE/2009/2009 HS-INGREAL a.s., Košice Zmluva o dielo (uskotočnenie stavebných prác) v katastralnom území Nižná Kamenica 425 153 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2009 30.09.2009
4652/2007/2007 Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Bratislava, Záhradnícka 21 Príprava a realizácia celoplošného zberu, kontroly a spracovania podnikových údajov 2005-2006 11 455 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 14.02.2007 30.04.2007
47/KE/2009/2009 ALFA-STAV s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo-uskutočnenie stavebných prác Slatvina 420 722 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2009 30.11.2009
48/KE/2009/2009 ALFA-STAV s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo Oľšavka 424 443 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2009 31.05.2010
4/2008-VÚEPP/2008 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 ,,Znevýhodnené oblasti (LFA) - Zaradenie poľnohospodárskej pôdy do Ostatných znevýhodnených oblastí (OZO)" na základe nových kritérií EÚ a Nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 65 571 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.2008 19.12.2008
50/KE/2009/2009 Železničné pozemné stavby s.r.o., Košice Mandátna zmluva o výkone inžinierskych činností 5 335 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2009 30.09.2009
57/KE/2009/2009 KE inžiniering s.r.o., Košice Mandátna zmluva o výkone inžinierskych činností- stavebného dozoru v katastralnom území Falkušovce 5 415 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2009 30.09.2009
59/KE/2009/2009 KE inžiniering s.r.o., Košice Mandátna zmluva výkon inžinierskych činností-stavebného dozoru v katastralnom území Oľšavka 5 403 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2009 31.05.2010
5/2008-VÚEPP/2008 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 Hodnotenie opatrenia PRV SR - Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach a platby v ostatných znevýhodnených oblastiach (LFA) za rok 2007 43 056 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 14.11.2008 19.12.2008
5/2008/S/060/2008 EUSECO, s.r.o., Košice, Gemerská 3 Poskytnutie služieb s názvom ,,Ex-post hodnotenie Plánu rozvoja vidieka SR 2004-2006" 391 769 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.06.2008 31.07.2009
60/KE/2009/2009 KE inžiniering s.r.o., Košice Mandátna zmluva o výkone inžinierskych prác - stavebného dozoru Slatvina 5 367 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2009 31.05.2010
6532/2005-240/1/2006 CONNEXION, s.r.o., Bratislava, Dobrovského 3 Zabezpečenie 10 podujatí (školení) pre MP SR a PPA pre SOP P-RV SR 2004-2006 103 772 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.01.2006 30.06.2008