Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
34/07/068/LMU/2007 Bukóza Export-Import a.s., Hencovce , Hencovská 2073 Dodanie kupujúcemu LPV buk 3.B. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 01.04.2007 30.06.2007
35/07/069/LMU/2007 Bukóza Export-Import a.s., Hencovce , Hencovská 2073 Dodanie drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 01.04.2007 30.06.2007
36/07/145/LMU/2007 Bukóza Export-Import a.s., Hencovce , Hencovská 2073 Dodanie drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 01.07.2007 30.09.2007
37/07/146/LMU/2007 Bukóza Export-Import a.s., Hencovce , Hencovská 2073 Predávajuci zaväzuje dodať kupujúcemu LPV buk . B 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 01.07.2007 30.09.2007
38/07/188/LMU/2007 Bukóza Export-Import a.s., Hencovce , Hencovská 2073 Dodanie drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 01.10.2007 31.12.2007
39/07/189/LMU/2007 Bukóza Export-Import a.s., Hencovce , Hencovská 2073 Dodanie kupujúcemu LPV buk 3 . B 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 01.10.2007 31.12.2007
82/08/EXIM/004/LMU/2008 Bukóza Export-Import a.s., Hencovce , Hencovská 2073 Dodanie drevnej hmoty.. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 01.01.2008 31.03.2008
83/08/EXIM/005/LMU/2008 Bukóza Export-Import a.s., Hencovce , Hencovská 2073 Dodanie drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 01.01.2008 31.03.2008
84/08/EXIM/131/LMU/2008 Bukóza Export-Import a.s., Hencovce , Hencovská 2073 Dodanie drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 01.04.2008 30.06.2008
85/08/EXIM/133/LMU/2008 Bukóza Export-Import a.s., Hencovce , Hencovská 2073 Dodanie drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 01.04.2008 30.06.2008
87/176/EXIM/2008/2008 Bukóza Export-Import a.s., Hencovce , Hencovská 2073 Dodanie drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 01.07.2008 30.09.2008
89/226/EXIM/2008/LMU/2008 Bukóza Export-Import a.s., Hencovce , Hencovská 2073 Dodanie drevnej hmoty . 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 01.10.2008 31.12.2008
187/2008/2008 C-consulting RNDr. Zdenko Červenák, Bratislava, Odbojárov 10 biochemikálie 2 574 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 24.04.2008 dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
198/2008/2008 C-consulting RNDr. Zdenko Červenák, Bratislava, Odbojárov 10 analytické kíty 7 288 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 25.04.2008 dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
373/2008/2008 C-consulting RNDr. Zdenko Červenák, Bratislava, Odbojárov 10 Syntéza oligonukleotidov. 465 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 10.11.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť
71/730/2010/2010 C&C Tech, s.r.o., Bratislava Poskytovanie hostingu a podporných služieb pre webové stránky operačných programov v gescii MVRR SR 7 506 0 MVRR, Bratislava 15.03.2010 31.07.2010
284/730/2009/2009 Capgemini Slovensko s.r.o., Bratislava, Karadžičova 8 Štúdia uskutočniteľsnosti projektov prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika , opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti Operačného programu Bratislavský kraj - Elektronizácia samosprávy na miestnej a regionálnej úrovni 65 331 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 16.11.2009 05.02.2010
85/730/2010/2010 Capgemini Slovensko s.r.o., Bratislava, Karadžičova 8 ,,Aplikácia podmienok štúdií uskutočniteľnosti pre účely vypracovania výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok" 34 510 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 20.04.2010 30.06.2010
27388/2007-820/MPRV SR/2007 Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska, Pezinok, M. R. Štefánika 10 Kvalita a bezpečnosť výroby pekárenských produktov - Marketing nástroj stability, konkurencie schopnosti a rozvoja remesla 1 120 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 24.09.2007 31.01.2008
831/2006-820/MPRV SR/2006 Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska, Pezinok, M. R. Štefánika 10 Súťaž o najlepší Bratislavský rožok v dňoch 18.-21.1.2007 4 799 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 14.12.2006 21.01.2007