Zmluva č. 198/2008/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:198/2008/2008
Dodávateľ:C-consulting RNDr. Zdenko Červenák, Bratislava, Odbojárov 10
Predmet zmluvy - názov zmluvy:analytické kíty
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 288,06
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 288,06
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21
Poznámka:dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť

Prílohy