Zmluvy za Úrad vlády SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1286/2010 ŠEVT, a.s., Bratislava, Plynárenská 6 Poskytovanie tlačiarenských služieb tlač 150 ks brožúr veľkosti A 5 čiernobiela, pre potreby Konferencie pri príležitosti 10,. Výročia členstva SR v OECD – realizácia projektu :10.výročie vstupu SR do OECD- -vydanie publikácie a organizácie workshopu. 214 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 22.11.2010 31.12.2010
1316/2010 Generali Slovensko poisťovň, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/C Poistná zmluva o havarijnom poistení flotily vozidiel 16 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 19.08.2010 DÁTUM PLATNOSTI - DOBA NEURČITÁ, SUMA ZA POISTNÉ VOZIDLO
1321/2010 Tatray M+M, s.r.o, Štrba, Tatranská Štrba 1132 Zmluva o spolupráci pri vytvorení a prevádzkovaní detského ihriska 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.02.2010 DÁTUM PLATNOSTI- DOBA NEURČITÁ, SUMA NEUVEDENÁ
1322/2010 Východoslovenská energetika a.s., Košice, Mlynská 31 Zmluva o združenej dodávke elektriny 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 28.10.2010 31.12.2011
1323/2010 Východoslovenská energetika a.s., Košice, Mlynská 31 Zmluva o združenej dodávke elektriny 0 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 28.10.2010 31.12.2011
1327/2010 Úrad vlády, Sekcia kontroly a boja proti korupcii, Bratislava, Námestie slobody 1 Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 834 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 DÁTUM SÚČINNOSTI, PLATNOSTI NEUVEDENÝ
1396/2010 Tatra - Leasing, s.r.o. , Bratislava, Hodžovo námestie 3 Zmluva o podnájme nebytových priestorov na Hattalovej ulici 114 000 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 01.02.2011 01.02.2019 SUMA BEZ DPH ROČNE
1253/2010 Ministerstvo financií SR, Bratislava, Štefanovičova 5 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 22220120006 „Zabezpečenie činnosti certifikačného orgánu“ 13 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.11.2010 31.08.2020
1287/2010 Nadácia Ekopolis , Banská Bystrica, Komenského 21 Zmluva o realizácii Nástroja na prípravu projektov - Žiadost o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v kvalite Projektového zámeru, ktorá bola predložená v rámci Výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zabezpečenie činnos 8 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 13.12.2010
1325/2010 DOXX - stravné lístky, Žilina, Murgašova 3 Predmetom rámcovej dohody je odplatné zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov formou stravovacích lístkov 21 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 16.12.2010 16.12.2013
1363/2010 Ing. Andrea Zlochová, Bratislava, Bulíková 13 Zmluva o vykonaní auditu - Vykonanie externého auditu oprávnenosti a použitia výdavkov rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR – Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog / Národné monitorovacie centrum pre drogy, vedený po 4 200 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 28.12.2010 28.02.2011
1364/2010 LOMTEC.com,s.r.o., Bratislava, Martinská 49 Zmluva o webhostingu a servise - Zabezpečovanie ekonomického a finančného manažmentu spojeného s prácou NMCD, kancelárskych a administratívnych prác spojených s činnosťou GS VMDZKD/NMCD 8 925 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2011 31.12.2011
1365/2010 Oľga Gregorovičová , Bratislava, Gwerkovej 20 „Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti administratívy a ekonomického manažmentu - Zabezpečovanie ekonomického a finančného manažmentu spojeného s prácou NMCD, kancelárskych a administratívnych prác spojených s činnosťou GS VMDZKD/NMCD 10 356 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2011 31.12.2011
1366/2010 TRIPRINT s. r. o., , Bratislava-Petržalka, Pankúchova 5 Zmluva o dielo - grafické spracovanie návrhu, tlač a dodanie propagačných materiálov (brožúra, leták) pre vybrané orgány štátnej správy (VÚC) a Centrá právnej pomoci 4 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 17.12.2010 21.12.2010
1372/2010 Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku , Bratislava , Hviezdoslavovo námestie č.14 „Národný konvent o Európskej únii 2011“. Zabezpečenie požiadaviek projektu Národný konvent o Európskej únii ako špecifického diskusného fóra, ktoré bude slúžiť ako pôda, na ktorej majú zástupcovia štátnej správy, samosprávy, odborných združení, akademick 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
1385/2010 ŠEVT, a.s., Bratislava, Plynárenská 6 Zmluva č. 27/2010 k rámcovej dohode na poskytnutie služby č. VZ 099/2007 – tlač brožúry OECD - Poskytnutie služby v súvislosti s tlačou a grafickým spracovaním brožúry OECD na základe požiadavky Úradu vlády Slovenskej republiky 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.12.2010 31.12.2010 SUMA V CENNÍKU
1386/2010 Slovenský rozhlas, Bratislava, Mýtna 1 nadobudnutie, výroba, koprodukcia a zabezpečenie vysielania cyklov rozhlasových relácií 66 350 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 22.12.2010 31.12.2011
1099/2010 Advokátska kancelária HPP s.r.o. , Bratislava, Borekova 4 Zmluva o poskytnutí právnych služieb 2 450 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.10.2010 30.09.2011 MESAČNÁ ODMENA BEZ DPH
1277/2010 Gratex International, a.s. , Bratislava, Galvaniho Business Center IV., Galvaniho 17/C dodávka výpočtovej techniky pre Kancelárie Centra právnej pomoci 5 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 17.12.2010
1278/2010 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 bezplatný prevod výpočtovej techniky 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 30.12.2010