Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
001/6.1MP/2009/2009 Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 882 544 0 MŽP SR, Bratislava 20.01.2010 31.12.2013
001/6.1MP/2009/2009 Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 882 544 0 MŽP SR, Bratislava 20.01.2010 31.12.2013
4600000731 IBM Slovensko spol. s.r.o. Zmluva na dodávku služieb pre oblasť riadenia IT služieb č. SWJ017N (ITMS) 1 882 320 320 554 MF SR 01.06.2010 30.05.2016 záruka 2 roky
06470203 Comedis, spol. s r.o., Winterova 20, 921 01 Piešťany Kúpna zmluva č. 4-194-30-08 - Klimatická komora VC 4018 1 881 597 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 23.09.2003 23.11.2003 Suma je uvedená v slovenských korunách.
12/2006 Geomerkart s.r.o., Veľký Krtíš, Komenského ROEP Kozárovce 1 876 600 0 Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova 30.09.2008
KaVSU-2-1063-2009 D3D s.r.o., Trenčín Rámcová dohoda – obsluha TTZ v posádke Bratislava 1 874 893 210 936 SEMaI 01.01.2010 31.12.2013
A/57/2002 WEGA – MS s.r.o. Kúpna zmluva č. 139/2002 1 873 520 0 UNB-FNBA
030/3.1MP/2010/2010 Mesto Bardejov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 870 834 0 MŽP SR, Bratislava 22.06.2010 31.12.2015
UIA-28/2143 DICOM, spol. s r. o., Uherské Hrad. ČR Rádiostanice RF-13 s príslušenstvom 1 869 660 0 SEOPMZ/OdV 14.07.2008 27.10.2008
093/1.2MP/2010/2010 Obec Hliník nad Hronom, Hliník nad Hronom Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 852 078 0 MŽP SR, Bratislava 14.06.2010 28.02.2011
UIA-27-218 REDA, s. r. o., Bratislava Reklamné a propagačné predmety 1 851 190 0 rad pre investície a akvizície MO 13.11.2007 10.12.2007
PSB BA-171-1/2007 STAVBAL s.r.o. Oprava a modernizácia soc. Zariadení a šatní KK 1 849 901 61 405 PSB Bratislava 02.04.2007
AOS-I-16-2007-KV SoVIS spol.s.r.o. Gavlovičova 7, 040 17 Košice Kúpna zmluva 1 848 048 61 344 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 07.12.2007 21.12.2007
02370203 VEP, spol. s r.o., A. Hlinku 13, 972 01 Bojnice Kúpna zmluva - Objemový prietokomer SMITH H8-S5 DN200 s impulzným výstupom a objemový prietokomer SMITH F4-S5 DN 100 s impulzným výstupom 1 844 578 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 26.03.2003 15.06.2003 Suma je uvedená v slovenských korunách.
28/2010 stengl, a.s., Bratislava 841 04 , Sumbalova 1/A Zmluva o dielo - verejný informačný systém o športe 1 844 500 1 844 500 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 23.02.2010 31.12.2013 Plnenie prioritnej úlohy MŠ SR č. C 53 na obdobie 2006 - 2010.
4600000247 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo na rozšírenie funkčnosti integračnej platformy IS pre SŠP 1 844 012 0 MF SR 10.11.2006 31.01.2008 záručná doba 6 mes.; dod. č. 1 z 26.7.2007
07223008-1 Panax F.C.S., spol. s r.o., Krásna Hôrka 292, 027 44 Tvrdošín Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 29/2008 1 838 320 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 04.03.2009 31.03.2009 Suma je uvedená v slovenských korunách.
4600000565 KŠD Šťovíček a.k., s.r.o. Zmluva o poskytovaní právnych služieb (medzinár. arbitráž Euréko V.B. vs. SR) 1 837 000 3 909 150 MF SR 05.02.2009 31.12.2012 do ukončenia arbitráže, dod. č. 1 z 15.09.2009
224/2010 WINCOR NIXDORF s.r.o Zmluva o poskytovaní podpornej servisnej služby pre IS APONET na základe dohodnutej úrovne služieb - Service Level Agreement 1 834 152 917 076 Slovenská pošta, a. s. 01.03.2010 na dobu neurčitú
1.1/08 Slovenská Grafia, a.s.; Ing. M.Hybská ; M.C.Triton, s.r.o. ; Cortes, Smith & Co. Zmluva o poskytovaní služieb (komplexné tlačiarenské a grafické služby) 1 825 786 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 10.10.2008 31.03.2009
UIA-1052-2009 Beset, spol. s r. o., Bratislava Analyt., projekt., vývoj. a implement.služby,služby systém.integrácie a vedenia projektu pre rozšír.IIS 1 825 332 328 212 SEOPMZ/OdKIS 18.11.2009 15.12.2010
040/3.1MP/2010/2010 Mesto Nitra Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 825 314 0 MŽP SR, Bratislava 19.05.2010 31.12.2015
185/2004 KONTAKT PLUS, s.r.o, Bratislava, Gelnická 16 nákup učebníc pre stredné odborné školy 1 820 100 0 Ministerstvo školstva SR 30.04.2004 31.12.2004
267/6350/2007/PPZ-T-4/07 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava UAC 2 - Horovce - NP rieky Ondava 1 816 107 0 SSC 30.05.2007
AOS-1-101-50-15-2006-OSM OROL spol.s.r.o. kpt.Nálepku 2218, 031 01 Liptovský Mikuláš Zmluva o dielo 1 813 722 60 205 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 16.11.2006 15.12.2006
009/3.1MP/2010/2010 Žilinský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 805 000 0 MŽP SR, Bratislava 21.05.2010 31.12.2015
SE -139-6/OVO-2008/2008 DITEC rozšírenie APV IS REGOB a APV IS SA pre zdrojové agendy, pre agendu ID kariet formátu EÚ a riešenie problematiky zavedenia Eura do uvedených IS 1 800 073 0 SITB 31.12.2008
PSB BA-171-117/2007 ROSITTE s.r.o. TR Oprava a údržba priestorov "Za kasárňou" 1 799 832 59 743 PSB Bratislava 04.12.2007 31.12.2007
0527/2005 IURA EDITION, spol. s r.o., Bratislava, Oravská 17 nákup učebníc pre obchodné akadémie 1 794 000 0 Ministerstvo školstva SR 07.06.2005 31.12.2005
2010-073 DÚHA a.s., Čapajevova 29, 080 01 Prešov zmluva o dielo - stavebné práce BBII. 1 790 001 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10.08.2010