Zmluva č. 07223008-1

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:07223008-1
Dodávateľ:Panax F.C.S., spol. s r.o., Krásna Hôrka 292, 027 44 Tvrdošín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 29/2008
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 838 319,85
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 838 319,85
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách.

Prílohy