Zmluva č. 06470203

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:06470203
Dodávateľ:Comedis, spol. s r.o., Winterova 20, 921 01 Piešťany
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva č. 4-194-30-08 - Klimatická komora VC 4018
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 881 597,20
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 881 597,20
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách.

Prílohy