Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
A-2001-11 Carl Zeiss spol. s.r.o. org. Zložka Carl Zeiss Slovensko Kúpna zmluva 2 325 000 0 UNB-FNBA
4600000541 Creo/Young & Rubicam s.r.o. Zmluva na poskytovanie služieb, licenčná zmluva 2 323 574 0 MF SR 08.12.2008 31.03.2009
4600000447 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo č. HP08/33 na vytvorenie AC NSK 2 322 645 0 MF SR 31.01.2008 01.01.1970 finálna akceptácia diela 30.01.2009, záruka 24 mes., dod. č. 1 z 15.10.2008
AOS-I-6-2008-KV AOS-I-6-2008-KV Kúpna zmluva 2 320 500 0 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši 27.11.2008 31.10.2010
20080411-5 Výskumný ústav riadenia hodnoty podniku a súdneho inžinierstva, a.s. Zmluva o poradenskej činnosti 2 320 500 0 Verejné prístavy, a.s. -
UVN-26-5/2008 ZPT Vigantice,spol. s.r.o. Rožňov ZoD 2 308 608 0 VN 03.03.2008 30.05.2008
6/DC/2003 PosAm spol. s r.o. Zmluva o dielo/dodatok 7 2 307 933 238 000 DataCentrum 26.02.2003 Ročné náklady
PSB BA-171-121/2007 TINAKS spol. s.r.o., Púchov Oprava strechy na budove bývalej VSB vo VÚ Mierovo 2 299 945 76 344 PSB Bratislava
100/N-RKsZ/2006 Prosoft, spol.s.r.o., Kuzmányho 8, Žilina Rámcová dohoda č.100/N-RKsZ/2006 na dodanie prenosných elektronických zariadení 2 299 260 0 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 20.09.2006 12.01.2013
51/2006 Ing. Jozef Urban-geodetické práce, Demandice, Demandice ROEP Hronské Kľačany 2 297 500 0 Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova 30.03.2009
UVN-26-56/2008 STAVOS,M.R.Štefánika 4/11, Ružomberok ZoD 2 296 810 0 VN 06.11.2008 31.12.2008
UIA-28-2270 PYRA, spol. s r. o., Bratislava GPS ručný 2 296 700 0 rad pre investície a akvizície MO 11.11.2008 30.11.2008
177/2008-Z poskytovateľ BTS&Partners, a.s., Košice Návrh postupu a opatrení v rámci procesu reštrukturalizácie, reorganizácie a racionalizácie 2 295 510 0 SVP š.p., PR Banská Štiavnica 05.05.2008
70/C0701103/2007/MPRV SR/2007 Deloitte Audit, s.r.o., Bratislava, Apollo BC, Prievozská 2/B Technická pomoc Ministerstvu pôdohospodárstva SR pri zebezpečení výkonu certifikačných auditov 2 291 044 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12
C0701103 MPSR/2007 Deloitte Audit, s.r.o., Bratislava, Apollo BC, Prievozská 2/B Technická pomoc MP SR pri zabezpečení výkonu certifikačných auditov PPA za finančné roky 2007,2008,2009 za účelom overenia pravdivosti, úplnosti a presnosti výdavkov z fondov EPZF a EPFRV 2 291 044 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 18.10.2007 31.01.2010
VN-42-10-02-2010.pdf TIMED s.r.o., Trnavská cesta 112, Bratislava Náhrady platničiek,fixátory,náhrady tiel stavcov 2 290 359 381 726 VN SNP RK 10.02.2010 10.02.2013 Predpokl. suma viazaných rozpočt. prostr. do konca r. 2010
189/2007 K+K a. s. Kúpna zmluva - výpočtová technika 2 288 425 0 SSC 26.11.2007
ZV-81-14/2008 PRO-DIVE, s.r.o. KZ č.81-14/2008 nákup a dodávka potápačskej výstroje 2 285 931 0 ZV MO SR 21.07.2008
02-331/05 MaH, spol. s r.o. Kúpa nových motorových vozidiel 2 285 562 0 ŠGÚDŠ 05.04.2005
ZV-81-20/2008 S - TEAM Veľký Krtíš Zmluva o poskytnutí služby č.36/2008 upratovanie vnútorných priestorov v ÚŠZV 2 285 283 0 ZV MO SR 01.08.2008 31.10.2008
036/3.1MP/2010/2010 Mesto Šaľa Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2 285 140 0 MŽP SR, Bratislava 17.06.2010 31.12.2015
Zmluva 7/2009 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach poskytovanie vzdelávacích služieb pre účely projektu 2 284 917 0 Štátny pedagogický ústav 23.02.2009 30.09.2011
025/2.1MP/2009/2009 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Žilina Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2 283 421 0 MŽP SR, Bratislava 15.02.2010 30.09.2011
137/2006 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/67 Gemerská Poloma - Stratená, preložka (TŠ, Z) 2 266 117 0 SSC 06.07.2006
023/2.1MP/2009/2009 Mesto Myjava, Myjava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2 265 145 0 MŽP SR, Bratislava 10.02.2010 31.03.2012
04290004 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava Zmluva o dielo č. 24-30040-1030 - Klimatizácia priestorov v objekte "A" - SÚTN 2 263 449 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 11.05.2004 15.11.2004 Suma je uvedená v slovenských korunách
04290004-1 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 24-30040-1030 - Zmena umiestnenia VZT jednotky pre klimatizáciu 2 263 449 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 27.10.2004 15.11.2004 Suma je uvedená v slovenských korunách.
355/6131/2007 Kvaššay Jozef ZOD Osadenie, prenájom a odstránenie snehových zábran-IVSC BA 2 261 143 0 SSC 10.12.2007
2008-089 Data System Soft,spol. s r.o.,Trnavská cesta 82, 820 12 Bratislava rámcová dohoda č. PP 0408 VT - výpočtová technika 2 261 000 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 22.10.2008 22.10.2010
AOS-II-4-2007-KV Berešík - stavebno - obchodná činnosť, Medvedzie 130/3-33, 027 44 Tvrdošín Zmluva o dielo 2 250 891 74 716 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 14.11.2007 21.12.2007