Zmluva č. A-2001-11

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:A-2001-11
Dodávateľ:Carl Zeiss spol. s.r.o. org. Zložka Carl Zeiss Slovensko
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 325 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 325 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:UNB-FNBA

Prílohy