Zmluva č. 70/C0701103/2007/MPRV SR/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:70/C0701103/2007/MPRV SR/2007
Dodávateľ:Deloitte Audit, s.r.o., Bratislava, Apollo BC, Prievozská 2/B
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Technická pomoc Ministerstvu pôdohospodárstva SR pri zebezpečení výkonu certifikačných auditov
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 291 044,28
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 291 044,28
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy