Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
4600000564 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní aplikačnej podpory pre systémy Administratívnych centier 7 000 000 217 227 MF SR 17.02.2009 31.12.2012 záruka za funkcionalitu systému 6 mesiacov; dod. 1 z 29.1.2010
Z-128/2006 C.S. BITUNOVA, s.r.o. Oprava cesty I/59 Donovaly -hr. okresu Ružomberok 6 982 868 0 SSC 18.09.2006
36/2010 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 6 948 155 0 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania účinnosť Zmluvy končí dňom schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy predloženej Prijímateľom do 15.06.2018
Z-134/2006 DOPRASTAV a.s. Bratislava I/50 Pred obcou Figa - oprava vozovky 6 944 096 0 SSC 02.10.2006
1252/2010 Ministerstvo financií SR, Bratislava, Štefanovičova 5 Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu " Štúdie uskutočniteľnosti pre OPIS 6 912 843 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 05.11.2010 31.08.2020
UIA-2274-2007 Data Security Consulting, s. r. o., Liptovský Mikuláš Prostriedky šifrovej ochrany informácií typu IPprot a ich súčastí 6 889 053 0 SEOPMZ/OdKIS 06.11.2007 14.12.2007
Z-433/2008 DOPRASTAV a.s. Bratislava I/49 Zbora - most- práce 6 879 997 0 SSC 29.04.2008
UIA-8133-2007 Hewlet-Packard Slovakia, s. r. o., Bratislava Poskyt.školení a vyprac.prevádzk.dokumentácie v rámci výstavby štáb.inf.syst. 6 830 600 0 SEOPMZ/OdKIS 12.12.2007 17.12.2007
6350/18/05 skupina EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o. Michalovcea SCT, d.d., Ljubljana, Slov I/68 Lipany preložka cesty 6 826 137 0 SSC 21.03.2006
28/6431/2007 NOVIN s.r.o. ZA I/64, MO 64-094, Šuja - oprava mostného zvršku 6 808 973 0 SSC 23.07.2007
SE-89-75/OVO-2009/2009 MSA AUER GmbH Ochranné masky 6 786 134 475 860 SE 27.05.2013
Z-434/2008 DOPRASTAV a.s. Bratislava I/49 Mostište - most- práce. 6 749 908 0 SSC 12.05.2008
ZV-81-37/2008 AUTO-IMPEX spol. s.r.o., Bratislava KZ č.:ÚŠZV-81-37/2008 6 738 876 0 ZV MO SR 22.09.2008 30.09.2008
062/1.2MP/2010/2010 Mesto Hurbanovo, Hurbanovo Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 6 696 220 0 MŽP SR, Bratislava 28.06.2010 31.05.2014
0562/2005 Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH spol. s r.o, Trnava, Radlinského 5 nákup učebníc pre základné a stredné školy 6 695 400 0 Ministerstvo školstva SR 07.06.2005 31.12.2005
36/DC/2009 Tempest, a.s. Rámcová dohoda 6 664 000 0 DataCentrum 10.11.2009
4600000552 Slovenská pošta, a.s. Zmluva o distribúcii, predaji, výmene a odkupovaní kolkových známok 6 638 784 2 245 935 MF SR 15.12.2008 31.12.2029 dod. 1 zo 17.3.2009 , dod. 2 z 13.5.2009, dod. 3 zo 14.12.2009
UIA-257/2010 SLOVNAFT, a.s. Dodanie palív - motorová nafta a benzín 95 6 611 000 0 SCMM 25.02.2010 15.12.2010
ZOD č. SE-268-10/OVO-2008/2008 IBM Slovensko dodanie upgrade záložného strediska pre VS 6 599 547 0 SITB
042/3.1MP/2010/2010 Správa ciest Košického samosprávneho kraja Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 6 585 728 0 MŽP SR, Bratislava 14.06.2010 31.12.2015
UIA-2235-2007 EXE, spol. s r.o., Bratislava Prevod práva na používanie počítačových programov 6 544 672 0 SEOPMZ/OdKIS, VeLOG 06.09.2007 01.12.2007
17/1200/2006 DATALAN a.s. Výpočtová technika 6 522 140 0 SSC 05.12.2006
ZoD Trnavská stavebná spoločnosť, a.s. TT Cesta I/51 Trnava - severný obchvat, II. etapa 6 501 803 0 SSC 27.02.2009
12184/2007 ŠEVT, a. s. Rámcová dohoda č. VZ 080/2007 6 478 126 973 313 Slovenská pošta, a. s. 07.11.2007 07.11.2011
UIA-2470-2007 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava Výpočtová technika 6 456 445 0 SEOPMZ/OdKIS 17.12.2007 21.12.2007
UIA-2475-2007 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava Výpočtová technika 6 451 586 0 SEOPMZ/OdKIS 19.12.2007 20.12.2007
UIA-2157-2006 Siemens Buseiness Services s. r. o., Bratislava Výpočtová technika 6 450 453 0 NGŠ/OdVR, KaMO, VeVzS ZV, VeLOG TN 30.10.2006 30.11.2006
UIA-2341-2007 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava Výpočtová technika 6 444 475 0 SEOPMZ/OdKIS 12.10.2007 16.11.2007
UIA-2340-2007 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava Výpočtová technika 6 441 690 0 SEOPMZ/OdKIS, OdV 12.10.2007 30.11.2007
UIA-2141-2007 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava Výpočtová technika 6 430 775 0 SEOPMZ/OdKIS, VeLOG 01.06.2007 06.07.2007