Zmluva č. 36/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:36/2010
Dodávateľ:Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 948 155,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 948 155,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Poznámka:účinnosť Zmluvy končí dňom schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy predloženej Prijímateľom do 15.06.2018

Prílohy