Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
01/126/2002 Východslov.vodárne a kanalizácie, Košice dodávka vody 0 4 041 Slov.obchod.inšpek., Bratislava 30.04.2002 SUMA podľa tarify
47/2007 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina Zmluva číslo 07cpK225001 o zabezpečení ceninových poukážok "DOXX Plus" 0 0 SARIO, Bratislava 06.12.2007
4/2008 Mgr. Juraj Janiga - Archívne služby, Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti správy záznamov č. 1/2008 0 0 SARIO, Bratislava 21.02.2008
50/2008 Hard - Soft Technologies, s.r.o. , Žilina Zmluva o poskytovaní služieb - správa elektronického dochádzkového systému 0 0 SARIO, Bratislava 01.08.2008 31.05.2010
8/2009 ECOPRESS a.s., Bratislava Zmluva o spolupráci 0 0 SARIO, Bratislava 26.02.2009 30.04.2009
97/2008 KPMG Slovensko spol.s.r.o., Bratislava, Mostová 2 Vykonanie pre objednávateľa dielo - bezpečnostný projekt GOVNET 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 13.11.2008
1056/2010 Kancelária ústavného súdu SR, Košice, Hlavná 110 Zmluva o poskytovaní ubytovacích kapacít účelových zariadení - Ždiar a Limbora - Štrbské Pleso, v bytovom objekte Kacelárie ÚS SR, v bytovom objekte na Mäsiarskej 59, Košice 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 16.06.2010 16.06.2011 SUMA PODĽA CENNÍKA
112/2007 Nemocnica ministerstva obrany BA , Bratislava 37, Cesta na Červený Most 1 Zabezpečenie výkonu pracovnej zdravotnej služby 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 13.11.2007 13.11.2010 SUMA PODĽA CENNÍKA
28/2006 Obecný úrad Ždiar, Ždiar 202 Zmluva o realizácii a prevádzke trativodu na odvod zrážkových vôd 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 25.10.2006 25.10.2036 SUMA NEUVEDENÁ
3/2004 DOXX - stravné lístky, Žilina, Murgašova 3 Zmluva na poskytnutie stravovacích lístkov 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.02.2004 NA DOBU NEURČITÚ
548/2009 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina, Ulica republiky 5 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2010 31.12.2011 NEVIEM UVIEZŤ
593/2009 CASTROL Slovensko s.r.o. , Bratislava, Rožňavská 24 Odber produktov Castrol 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.11.2009 31.12.2011 SUMA V ZMLUVE
102/2006 Contest Juraj Kellyér, Bratislava, Pestovatelská 2 Služby v oblasti technického zabezpečenia tlačových konferencií, ozvučení, tlmočení atd. 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2007 31.12.2007 SUMA - PODĽA CENNÍKA
10/2006 Východoslovenská energetika a.s., Košice, Mlynská 31 Zmluva o združenej dodávke elektriny 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2007 PLATNOSŤ JE NA DOBU NEURČITÚ, SUMU NEVIEM UVIEZŤ
11/2007 Ministerstvo financií SR, Bratislava, Štefanovičova 5 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie delegovaných právomocí Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom a činnosti platobnej jednotky 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
133/2009 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Bratislava, Nám.SNP 33 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie delegovaných právomocí Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
405/2009 Contest Juraj Kellyér, Bratislava, Pestovatelská 2 Dohoda o ukončení zmluvy zmluvy č. 161208 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
411/2009 AXA, Bratislava, Laurinská 18 DDS sporenie 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
412/2009 ING Tatry Sympatia, Bratislava, Trnavská cesta 50/B DDS sporenie 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
415/2009 Tatra banka, Bratislava, Hodžovo námestie 3 DDS sporenie 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
420/2009 Dexia banka Slovensko, a.s., Žilina, Hodžova 11 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii programu rozvoja športovej infraštruktúry a výstavby športových zariadení - Viacúčelové zariadenia 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
422/2009 Európske monitorovacie stredisko pre drogy a drogové záležitosti, Lisabon Dohoda o grante 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
430/2009 Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie, Bratislava, Tolstého 9 Zmluva o nástroji a na prípravu projektu 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 16.11.2009
43/2008 Continental Film, Bratislava, Ševčenkova 19 Príprava festivalu 7x7 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
491/2009 Ministerstvo financií SR, Bratislava, Štefanovičova 5 Dohoda o postupoch čerpania finančných prostriedkov z Fondu technickej asistencie v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 19.08.2009
49/2007 Akadémia vzdelávania, Bratislava, Gorkého 10 Výučba anglického jazyka 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 26.02.2007 31.12.2007 PRESNÉ SUMY V ZMLUVE
4/2005 Generálna prokuratúra, Bratislava, Štúrová 2 Dohoda o spolupráci medzi ÚVSR - Centrálnym kontaktným útvarom OLAF pre SR a Generálnou prokuratúrou SR zastúpenou generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 30.06.2005 31.12.2005
539/2009 ASBIS SK spol. s.r.o. , Bratislava, Tuhovská Dealerská zmluva - v oblasti výpočtovej techniky 0 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 07.10.2009 CENA NIE JE UVEDENÁ, KONIEC PLATNOSTI ZMLUVY NEUVEDENÝ
543/2009 E d´system Slovakia, s.r.o. , Bratislava, Stará Vajnorská 21 Zmluva o poskytnutí služieb - o obchodných vzťahoch 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 26.02.2009 CENA NIE JE UVEDENÁ
595/2009 Renova RN spol. s.r.o. , Špišská Belá, Moskovská 8 Zmluva o poskytovaní služieb - prania prádla a čistenie odevov 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2009 SUMA NEUVEDENÁ