Zmluva č. 4/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4/2005
Dodávateľ:Generálna prokuratúra, Bratislava, Štúrová 2
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dohoda o spolupráci medzi ÚVSR - Centrálnym kontaktným útvarom OLAF pre SR a Generálnou prokuratúrou SR zastúpenou generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad vlády SR
Objednávateľ:Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1