Zmluva č. 133/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:133/2009
Dodávateľ:Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Bratislava, Nám.SNP 33
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie delegovaných právomocí Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad vlády SR
Objednávateľ:Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1

Prílohy