Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
109/2006 Mgr. Martin Macharik, Banská Štiavnica, Višnovského 3 Vykonávanie tajomníka pre Vysoké Tatry 1 261 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.10.2006 31.05.2007
109/2007 ŠEVT, a.s., Bratislava, Plynárenská 6 Čiastková zmluva č.17 k zmluve č.89/2007 601 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 06.12.2007 21.12.2007
110/2007 ŠEVT, a.s., Bratislava, Plynárenská 6 Čiastková zmluva č.18 k zmluve č.89/2007 2 622 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 14.12.2007 31.12.2007
111/2007 ŠEVT, a.s., Bratislava, Plynárenská 6 Čiastková zmluva č.19 k zmluve č.89/2007 98 998 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 14.12.2007 28.12.2007
115/2006 Mgr. Ľubomír Ondrušek, Bratislava, Kpt. Jána Rašu 13 Odborné činnosti pre Výbor vlády pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier 4 813 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2007 31.05.2007
116/2006 Mgr. Ľubomír Ondrušek, Bratislava, Kpt. Jána Rašu 13 Odborné činnosti pre Výbor vlády pre obnovu a rozvoj VysokýchTatier 963 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.09.2006 31.12.2006
117/2007 Mgr. Ľubomír Ondrušek, Bratislava, Kpt. Jána Rašu 13 Odborné činnosti pre Výbor vlády pre obnovu a rozvoj VysokýchTatier 963 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2008 30.06.2008 SUMA ZA MESIAC
134/2008 Ing. Darina Pindová, Bratislava, Mišíková 14 Príkazná zmluva - odborné činnosti pre podpredsedu vlády SR v rámci oddelenia EURO INFO CENTRA 687 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2009 31.12.2009 SUMA MESAČNE
135/2008 Ing. Darina Pindová, Bratislava, Mišíková 14 Príkazná zmluva - vykonávanie odborných činností pre podpredsedu vlády v rámci oddelenia EURO INFO CENTRA 687 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 15.07.2008 31.12.2008
136/2008 Ing. Eleonóra Andreanská , Poprad, Popradskej brigády 742/14 Odborné práce súvisiace s činnostou v oblasti boja proti drogám a drogovým závislostiam 3 319 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 20.11.2008 28.02.2009
13/2008 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. , Bratislava, Plynárenska 6 Rámcová zmluva na poskytnutie služby č. VZ 099/2007 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
140/2008 Katarína Karásová, Malacky, M.Rázusa 23 Vykonanie odborných činností pre podpredsedu vlády SR v rámci EURO INFO CENTRA 687 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 15.07.2008 31.12.2008
145/2008 Mgr. Martin Macharik, Banská Štiavnica, Višnovského 3 Vykonávanie funkcie Tajomníka Výboru vlády pre obnovu a rozvoj Vysokých tatier 1 261 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.07.2008 31.12.2008
146/2008 Mgr. Martin Macharik, Banská Štiavnica, Višnovského 3 Vykonávanie funkcie tajomníka pre Vysoké tatry 1 261 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2009 31.03.2009 MESAČNE
151/2008 Mgr. Ľubomír Ondrušek, Bratislava, Kpt. Jána Rašu 13 Odborné činnosti pre Výbor vlády pre obnovu a rozvoj VysokýchTatier 963 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.07.2008 31.12.2008 SUMA ZA MESIAC
152/2008 Mgr. Ľubomír Ondrušek, Bratislava, Kpt. Jána Rašu 13 Odborné činnosti pre Výbor vlády pre obnovu a rozvoj VysokýchTatier 963 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2009 31.03.2009 SUMA ZA MESIAC
16/2006 TRONET a.s. , Bratislava 25, Plynárenská 5 Čiastková kúpna zmluva k rámcovej kúpnej zmluve - upresnenie technickej špecifikácie výpočtovej techniky, náhradných dielov atď. 2 082 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 15.12.2006 PLATNOSŤ ZMLUVY NEUVEDENÁ
16/2008 Greg Hamm Promotions, s.r.o., Bratislava, Riazanská 20 Rámcová dohoda na zabezpečenie kongresov, konferencií, seminárov pre potreby Úradu vlády SR 464 715 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 28.03.2008 28.03.2009
17/2006 TRONET a.s. , Bratislava 25, Plynárenská 5 Čiastková kúpna zmluva k rámcovej kúpnej zmluve - upresnenie technickej špecifikácie dodávky výpočtovej techniky, servisu a náhradných dielov 13 114 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 15.12.2006 PLATNOSŤ ZMLUVY NEUVEDENÁ
17/2008 Greg Hamm Promotions, s.r.o., Bratislava, Riazanská 20 Rámcová dohoda na zabezpečenie kongresov, konferencií, semináre pre potreby Úradu vlády SR - Zmluva č.1 221 959 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.04.2008 09.04.2008
184/2010 Globe production s.r.o., Bratislava, Koreničova 12 Zmluva k Rámcovej dohode na zabezpečenie konferencií, seminárov a osláv pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky, zo dňa 28.5.2009 8 819 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 14.04.2010 15.04.2010
18/2006 TRONET a.s. , Bratislava 25, Plynárenská 5 Čiastková kúpna zmluva k rámcovej kúpnej zmluve - upresnenie technickej špecifikácie dodávky výpočtovej techniky, servisu a náhradných dielov 17 176 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 15.12.2006 ZMLUVA NA DOBU NEURČITÚ
18/2008 Greg Hamm Promotions, s.r.o., Bratislava, Riazanská 20 Rámcová dohoda na zabezpečenie kongresov, konferencií, semináre pre potreby ÚV SR - Zmluva č.2/2008 1 283 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 05.05.2008 KONIEC PLATNOSTI ZMLUVY NEUVEDENÝ
19/2006 TRONET a.s. , Bratislava 25, Plynárenská 5 Čiastková kúpna zmluva k rámcovej kúpnej zmluve - upresnenie technickej špecifikácie dodávky výpočtovej techniky, servisu a náhradných dielov 67 835 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 15.12.2006 ZMLUVA JE NA DOBU NEURČITÚ
19/2008 Greg Hamm Promotions, s.r.o., Bratislava, Riazanská 20 Rámcová dohoda na zabezpečenie kongresov, konferencií, seminárov pre potreby Úradu vlády SR - Zmluva č.3/2008 7 696 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 26.05.2008 KONIEC PLATNOSTI ZMLUVY NEUVEDENÝ
20/2006 UTAX Slovakia s.r.o. , Bratislava, Gajova ul. 4 Čiastková zmluva na obstarávanie servisných činností na rozmnožovacie stroje UTAX 51 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2007 31.12.2007 SUMA ZA DODÁVKU
20/2008 Greg Hamm Promotions, s.r.o., Bratislava, Riazanská 20 Rámcová dohoda na zabezpečenie kongresov, konferencií, seminárov pre potreby Úradu vlády SR - Zmluva č.4/2008 10 221 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 02.06.2008 KONIEC PLATNOSTI ZMLUVY NEUVEDENÝ
21/2007 ŠEVT, a.s., Bratislava, Plynárenská 6 Rámcová dohoda o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 12.03.2007
21/2008 Greg Hamm Promotions, s.r.o., Bratislava, Riazanská 20 Rámcová dohoda na zabezpečenie kongresov, konferencií, seminárov pre potreby Úradu vlády SR - Zmluva č.5/2008 409 385 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 11.07.2008 KONIEC PLATNOSTI ZMLUVY NEUVEDENÝ
22/2007 ŠEVT, a.s., Bratislava, Plynárenská 6 Rámcová dohoda o verejnom pbstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8 091 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 12.10.2007 31.10.2007 UVEDENÝ CENNÍK