Zmluva č. 184/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:184/2010
Dodávateľ:Globe production s.r.o., Bratislava, Koreničova 12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva k Rámcovej dohode na zabezpečenie konferencií, seminárov a osláv pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky, zo dňa 28.5.2009
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 819,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 819,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad vlády SR
Objednávateľ:Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1

Prílohy