Zmluva č. 17/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:17/2008
Dodávateľ:Greg Hamm Promotions, s.r.o., Bratislava, Riazanská 20
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová dohoda na zabezpečenie kongresov, konferencií, semináre pre potreby Úradu vlády SR - Zmluva č.1
Zmluvne dohodnutá čiastka:111 130,58
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:110 828,19
Celková dohodnutá čiastka:221 958,77
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad vlády SR
Objednávateľ:Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1

Prílohy