Zmluva č. 16/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:16/2008
Dodávateľ:Greg Hamm Promotions, s.r.o., Bratislava, Riazanská 20
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová dohoda na zabezpečenie kongresov, konferencií, seminárov pre potreby Úradu vlády SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:464 714,86
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:464 714,86
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad vlády SR
Objednávateľ:Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1

Prílohy