Zmluvy za Daňové riaditeľstvo


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
106-97/2 GAMO, a.s. Zmluva o zabezpečení pozáručného servisu č. 106-97/2 110 110
35431 Gastrorekrea s.r.o. Zmluva č. 01/1997 0 0
-- Global KV, spol. s r.o. Zmluvy o poskytovaní služieb - umývanie motorových vozidiel 12 60
-- LE CHEQUE DÉJENEUR, s.r.o. Zmluva o poskytovaní stravovania 0 0
-- LE ChÉQUE DÉJEUNER Komisionárska zmluva 337 491 140 621
-- LeNS, spol. s r.o. Kúpna zmluva 0 0
4959/10/DS ANTES B+M s.r.o. Zmluva o servise a údržbe č. 4959/10/DS 0 0
-- SOLUS, s.r.o. Zmluva o poskytovaní stravovania 3 600 1 500
-- SOU elektrotechnické Zmluva o zabezpečení stravovania 580 232
0199PS A.M.I.S. spol. s r.o. Zmluva o pozáručnom servise č. 0199PS 0 0
42/2000 Softline Services, spol. s r.o. Zmluva o dielo č. 42/2000 600 130
8080074180 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 0 0
800236523 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Skupinová poistná zmluva č. 0800236523 0 0
zmluva Alena Boboková umývanie áut PD 169 0 DR SR 23.07.2009 23.08.2010
č.4-VII/2008 Bobák Ján Ing.Podkonice Zmluva o dielo č. 4-VII/2008 14 937 0 DR SR Banská Bystrica 28.07.2008 0
- CENTRUM FIN.KONZULTÁCII Prieskum orient.zam. 59 956 29 978 DR SR Banská Bystrica 30.04.2010 30.11.2010
- CHEQUE DEJENEUR Stravné kupóny 169 920 70 000 DR SR Banská Bystrica 10.11.1999
2/114/2008 CK Trgotours, s.r.o. Košice Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov, ubytovania 266 000 7 492 DR SR Banská Bystrica 25.08.2009 25.08.2013 9997300002 - SAP
Zmluvaoposkytovanívzdel.Služiebč.114/11-1/2009 Centire, s.r.o. Bratislava Poskytovanie plnenia a konzultačných služieb pri realizácii projektu Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy - prínos pre celú spoločnosť 3 261 768 0 DR SR Banská Bystrica 23.10.2019 30.04.2011 Čerpanie k 09.07.2010: 1 211 984,50 €
Zmluveoposkytovanívzdel.Služiebč.114/11-2/2009 Centire, s.r.o. Bratislava Poskytovanie plnenia a konzultačných služieb pri realizácii projektu Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy - prínos pre celú spoločnosť 414 364 0 DR SR Banská Bystrica 23.10.2009 30.04.2011 Čerpanie k 09.07.2010: 93 463,94 € Hradené 50% zo štátneho rozpočtu a 50% z prostriedkov ESF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>