Zmluvy za Ministerstvo spravodlivosti SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20091023-1331 VM corporation s. r. o. Zmluva o dielo (Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov v informačných systémoch MS SR) 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 24.09.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20100804-1345 vodárne a kanalizácie Bratislava, š.p. Zmluva č. 361 o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu 40 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 01.10.1993 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20070524-1425 VPÚ DECO Bratislava a.s. Zmluva o dielo č.16106 22 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 27.03.2000 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20090305-1122 Xepap, spol. s r.o. XEPAP - Rámcová dohoda 1 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 27.02.2009 27.02.2012
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20090506-1450 Xepap, spol. s r.o. Rámcová zmluva - Xepap s.r.o. 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 30.04.2009 30.04.2012
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20070525-0847 Západoslovenská energetika a.s. Zmluva o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi 2 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 01.01.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20070525-1515 Združenie konkurzných správcov SR Zmluva o zabezpečení vzdelávania správcov konkurzných podstát 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 10.09.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20090908-1527 ZSE Energia, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 31.12.2012 31.12.2012
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20090130-0953 ZUKA-mont s.r.o. Zmluva o zabezpečení a prevádzkovaní teplovodnej plynofik.kotolne 58 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 01.01.2009 31.12.2009
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20090130-0953 ZUKA-mont s.r.o. Zmluva o zabezpečení a prevádzkovaní teplovodnej plynofik.kotolne 58 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 01.01.2009 31.12.2009
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20090316-1555 ZUKA-mont s.r.o. Zmluva - Zuka mont s.r.o. 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 16.03.2009 31.12.2009
mssr-0090-000513/1992/Zb.-20100209-1321 ZUKA-mont s.r.o. Zmluva o zabezpečovaní pravidelných odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení plyn.a tlak.v kotoln 773 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 01.01.2010 31.12.2011
<< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16