Zmluva č. mssr-0040-000513/1992/Zb.-20100804-1345

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:mssr-0040-000513/1992/Zb.-20100804-1345
Dodávateľ:vodárne a kanalizácie Bratislava, š.p.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva č. 361 o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
Zmluvne dohodnutá čiastka:20,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:40,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy