Zmluva č. mssr-0040-000513/1992/Zb.-20070525-1515

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:mssr-0040-000513/1992/Zb.-20070525-1515
Dodávateľ:Združenie konkurzných správcov SR
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o zabezpečení vzdelávania správcov konkurzných podstát
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy