Zmluva č. mssr-0040-000513/1992/Zb.-20090305-1122

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:mssr-0040-000513/1992/Zb.-20090305-1122
Dodávateľ:Xepap, spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:XEPAP - Rámcová dohoda
Zmluvne dohodnutá čiastka:1,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poznámka:

Prílohy