Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
160/2009-320-Z/2009 A.V. Plus s. r. o., Prešov, Čapajevova 29 Ubytovacie služby a organizačno- technické zabezpečenie odborného seminára - Nové podmienky spracovania projektov pozemkových úprav a výstavba v projektoch pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení v územnom obvode Krajského pozemkovéh 7 872 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 03.09.2009 09.10.2009
I/019/2004 A+M PRINT, s. r. o., Bratislava Dodavateľská zmluva - tlač testov a odpoveďových hárkov, triedenie, balenie a doprava 2 232 0 Štátna školská inšpekcia 28.07.2004 20.08.2004
I/024/2005 A+M PRINT, s. r. o., Bratislava Dodavateľská zmluva - tlač testov a odpoveďových hárkov, triedenie, balenie a doprava 2 232 0 Štátna školská inšpekcia 02.08.2005 23.08.2005
AA_NMO-30/2006/2006 AA - architektonicky atelier projekt stavby 797 0 NSM 18.07.2006
NMO-22/06/2006 AA - architektonicky atelier vypracovanie architektonickej štúdie 3 015 0 NSM 16.08.2007
1612009 AA ARCHUS s.r.o. Zmluva o dielo 3 320 0 Štátna vedecká knižnica B. Bystrica 06.07.2009 30.07.2009
37-2007/2007 AA Servis s.r.o. Upratovacie a čistiace služby ObS ŽP Košice 65 375 0 GRZP 31.03.2010
22001/2001 aa. Ateliér, Bratislava, Drieňová 34 Vyčlenenie stavebných prác, určených ako prvá etapa realizácie nadstavby administratívnej budovy AB/1, na základe finančných prostriedkov určených pre rok 2001 840 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 19.09.2001
135/LM ABC KLIMA s.r.o. BA Dodávka a montáž klimatizácie v LM 4 610 0 UIPŠ 03.12.2009 03.01.2010
28117/2008 ABC Klíma s.r.o. Bratislava dodávka a montáž klimatizácie 4 724 0 IVES 09.06.2008
012006/ŽA/2006 ABC KLIMA sro servis na klimatizačných zariadeniach 33 194 0 KRHZ-ZA
180/2007/5.4 ABC KLIMA, s.r.o. Zmluva na dodávku tovaru 0 0 MŽP SR 22.06.2007 31.07.2007 Suma v zmluve: 891 072,- Sk s DPH
KRHZ-TN_86_2006/2006 ABC trade demontáž a montáž plastových výrobkov 3 386 0 KRHZ-TN 31.12.2006
204/2002/3.4 ABEL-Computer, s.r.o. Zmluva o dielo 0 0 MŽP SR 18.11.2002 31.12.2002 Súčasťou zmluvy je príloha č. 1
213/510/2009 ABF Slovakia Stavba roka 2009 4 979 0 MVRR SR 31.10.2009
244/510/2007 ABF Slovakia Stavba roka 2007 3 485 0 MVRR SR 25.06.2006
255/510/2008 ABF Slovakia Stavba roka 2008 4 979 0 MVRR SR 25.06.2008
ORHZ-333-1/2008/2008 ABIS, Ing. Marián Husár, Rozmatínova 3, Komárno projektová dokumentácia na rekonštrukciu HS Komárno 33 576 0 KRHZ-NR 15.12.2008
593/GR/2009 ABONUS s.r.o Zmluva o dielo - stavebné práce 2 405 0 Slovenské národné divadlo 03.08.2009 17.08.2009
985/GR/2008 ABONUS s.r.o Návrh zmluvy o dielo - počítačová sieť v budove SND 30 506 0 Slovenské národné divadlo 22.12.2008 01.09.2009
PPZ_Z-ABRADOR/2006 ABRADOR, s.r.o. zhotovenie intranetového systému NSIS SIRENE 4 980 0 MV SR 28.02.2007 hradené z prostriedkov Schengenského prechodného fondu
262/2009 ABYS Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo  16 711 0 ÚĽUV 04.12.2009 22.12.2009
Academia Istropolitana Bratislava poskytnutie odborného vzdelávania 0 0 KÚ CDPK Prešov 11.04.2006
14/OU/2007 Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur, Prostredná 47/A Zabezpečenie výuky anglického jazyka na úrovni Cambridgského certifikátu CPE pre zamestnancov ÚGKK SR 836 0 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Bratislava 07.02.2007 29.06.2007
40/2007 ACASE a.s. Kúpna zmluva 4 740 0 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 16.11.2007 Cena je prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.
AC 081001/2008 ACASE a.s., Košice Zmluva o vytvorení diela opísané v článkoch 1.3, 1.4., 1.5 zmluvy. 27 273 0 Hlavný banský úrad, Banská Štiavnica
180/2009-3100-2030/2009 Acase, a.s. Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009 prázdny
29/2009-3100-2020/2009 Acase, a.s. Zmluva o dielo 29 252 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
87/2007-3100-2040/2007 Acase, a.s. Zmluva o dielo, systém Case fin 11 605 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.01.2010
111/2007-3100-2040/2007 ACASE, a.s., Bratislava Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2007