Zmluva č. AC 081001/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:AC 081001/2008
Dodávateľ:ACASE a.s., Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o vytvorení diela opísané v článkoch 1.3, 1.4., 1.5 zmluvy.
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 605,32
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:15 667,57
Celková dohodnutá čiastka:27 272,89
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Hlavný banský úrad, Banská Štiavnica

Prílohy