Zmluva č. 597/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:597/2008
Dodávateľ:STAPRO Slovensko s.r.o., Hroncova 3, 040 01 Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Supervízna zmluva. Supervízna zmluva na prevádzku nemocničného informačného systému vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava
Zmluvne dohodnutá čiastka:988 905,87
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:77 548,14
Celková dohodnutá čiastka:1 066 454,01
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Poznámka:Platnosť zmluvy je na dobu neurčitú.

Prílohy