Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
49/1200/2007 Dokumenta Ba ZoD a udelenie súhlasu na použitie diela - ADMIS 38 916 0 SSC 03.12.2007
583/2009 ŠVARBA s.r.o. Zabezpečenie bežných obslužných prác v AB IVSC Banská Bystrica a jej priľahlých priestorov 135 0 SSC 08.07.2009
CA.1/09 NOVIN s.r.o. ZA Most ev. č. 50-183 Lieskovec (oprava) 399 317 0 SSC 14.07.2009
585/2009 ALFA 04 a.s. Komárno,most cez Dunaj, odborný posudok 10 805 0 SSC 14.07.2009
588/2009 QALT s.r.o Servis a opravy motorových vozidiel pre IVSC KE 0 0 SSC 20.07.2009 jednotková cena
589/2009 AUTO SLOVAK s.r.o. Servis a opravy motorových vozidiel pre IVSC BB 0 0 SSC 20.07.2009 jedn. cena
590/2009 EUROMOTOR s.r.o. Servis a opravy motorových vozidiel pre IVSC BB 0 0 SSC 20.07.2009
591/2009 Stanislav Hilka - Autoservis Servis a opravy motorových vozidiel pre GR a IVSC BA 0 0 SSC 20.07.2009 jednotková cena
Z- 420/2009 ARDIS a.s. Žiar nad Hronom I/50 Zvolen - Pustý Hrad - Neresnica, III. etapa, majetkovoprávna príprava stavby 25 469 0 SSC 16.04.2009
593/2009 Autocentrum Minárik s.r.o. Servis a opravy motorových vozidiel pre IVSC ZA 0 0 SSC 22.07.2009 jedn. cena
594/2009 AUTO ROTOS - Rozbora, s.r.o. Ba Servis a opravy motorových vozidiel pre GR a IVSC BA 0 0 SSC 22.07.2009 jedn. cena
595/2009 Automont Žilina, spol. s.r.o. Servis a opravy motorových vozidiel IVSC ZA 0 0 SSC 23.07.2009 jedn. cena
2-644/1000/2008 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Ba Poistenie budov 144 500 0 SSC 11.06.2008
614/6131/2008 CESTY NITRA, a.s. Nitra Cesta I/51 Levice - križovatka, KNL - uskutočnenie stavebných prác 860 591 0 SSC 26.09.2008
596/2009 LION CAR s.r.o Servis a opravy motorových vozidiel pre IVSC BB 0 0 SSC 24.07.2009
598/2009 EUROVIA SK, a.s. I/67 odb. Dedinky oprava cesty 138 158 0 SSC 17.07.2009
599/2009 FREKOMOS s. r. o. Zbrúsenie nerovností na cestách I.triedy 297 238 0 SSC 31.07.2009
601/2009 PRODOSING spol. s r.o. Výkon AD na stavbe I/18-499 Nižný Hrabovec nadcestie 3 965 0 SSC 03.08.2009
aut dozor Valbek, spol. s.r.o. Oprava mosta ev.č. 50-183 lieskovec 2 667 0 SSC 06.08.2009
VHS-2009/0307 Váhostav - SK, a.s. I/11 čadca - most 204 81 920 0 SSC 22.12.2009