Zmluva č. 49/1200/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:49/1200/2007
Dodávateľ:Dokumenta Ba
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ZoD a udelenie súhlasu na použitie diela - ADMIS
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:38 916,28
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy