Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
633/2010 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/59 (R1) Banská Bystrica –Ružomberok, križovatka D1- Martinček 4 647 0 SSC 20.04.2010
Z-442/1230/2009 Versity a.s. Zmluva na poskytnutie služby 71 172 0 SSC 30.04.2009
799/2009 AQUA - VITA, s.r.o. Ba Výmena dilatácie na moste č.64-002A v Komárne 111 692 0 SSC 14.12.2009
ZoD HBH projekt, s.r.o. Brno Cesta I/61 Kaplná-most ev.č.61-015, "DSP","DP" v pod."DRS" 29 622 0 SSC 18.09.2009
ZoD 166/6131/2007 Poľnohospodárske družstvo TRÍBEČ Cesta I/64 Topoľčany - preložka, 2. stavba, II. etapa -objekt 042-10 biologická rekultivácia dočasne zabratých pozemkov 804 0 SSC 04.05.2007
52/6350/2009/T-1/09 Združenie DPP a.s. I/18 a I/74 Lipníky - Ubľa 302 884 0 SSC 20.04.2009
813/2009 Prodosing s.r.o. I/50 Soroška oprava mosta č.50-291 PD 13 944 0 SSC 15.01.2010
814/2009 Prodosing s.r.o. I/18 Šarišské Lúky oprava mosta č.18-449 PD 11 900 0 SSC 15.01.2010
32/2007 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava Cesta I/75 Galanta-obchvat, 2. stavba- "DSP" a "DRS" 238 576 0 SSC 12.03.2007
1057/6350/2007/T-7/07 ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby I/68 Prešov, odb. Škultétyho - ZVL (DSZ,DÚR,DSP,DP) 573 373 0 SSC 20.02.2008
1327/6350/2008/T-14/08 Združenie "VALBEG" ZOD I/74 Snina - Kolonica preložka cesty 0 0 SSC 27.02.2009
795/2009 HAKOM s.r.o. BECEP-Bezpečnostné opatrenia na železničnom priecestí a skľudnenie prieťahu obcou 73 485 0 SSC 16.12.2009
707/2009 Alpine Slovakia, s.r.o.- Združenie " Alpine 293" I/50 Vígľaš - oprava 210 473 0 SSC 28.10.2009
112/2008 ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby I/73 Ladomírová - Hunkovce rekonštrukcia (DSZ, DÚR, DSP, DP) 1 996 701 0 SSC 10.06.2008
724/6350/2007/T-5/07 WOONERF, spol. s r.o. Prešov Vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavbu I/18 a I/68 Prešov-Námestie mieru,križovatka 3 556 434 0 SSC 06.12.2007
605/2009 HBH projekt, s.r.o. Brno I/69 Rakytovce - most ev. č. 013 (DRS, DP a AD) 35 609 0 SSC 10.08.2009
229/6370/2007/PPZ-4/07 C.M.R. Slovakia s.r.o. Vyspravenie obrusnej vrstvy vozovky na št. cestách I. triedy Prešovského samosprávneho kraja 0 0 SSC 13.04.2007 jedn. cena
34/6431/2007 DOPRASTAV a.s. Žilina I/59 Ružomberok - most 062 80 163 343 0 SSC 14.08.2007
767/2009 EUROVIA SK, a.s. „I/18, Sučany - križovatka, oprava vozovky“ 142 749 0 SSC 09.12.2009
772/2009 EUROVIA SK, a.s. I/50 Plešivec, oprava cesty 140 493 0 SSC 08.12.2009