Zmluva č. 707/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:707/2009
Dodávateľ:Alpine Slovakia, s.r.o.- Združenie " Alpine 293"
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/50 Vígľaš - oprava
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:210 472,92
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy