Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
722/2010 C.S. BITUNOVA, s.r.o. Cesta I/64 Chrabrany-most cez kanál-oprava cesty 118 961 0 SSC 16.06.2010
120/2008 IKP Consulting Engineers, s.r.o Praha I/68 Šarišské Michaľany - Prešov rek. cesty 114 325 0 SSC 27.10.2008
1146/6350/2008/04/08 STRABAG s.r.o. Ukončenie stavebných prác I/15 Domaša rekonštrukcia vozovky 3 580 355 0 SSC 11.12.2008
739/2009 Cestné stavby Žilina spol. s.r.o. I/18 Kolárovice Pod Čiakovom - uskutočnenie stavebných prác-rekonštrukcia cesty. 514 402 0 SSC 10.11.2009
133/2009/3 DOPRASTAV a.s. Žilina I/59 Liptovská Osada - most 046 - rekonštrukcia mosta a jeho priľahlých úsekov cesty Itriedy I/59. 464 728 0 SSC 19.11.2009
ZoD KOREKT, s r.o. Komárno Cesty I.tr. I/63,I/64,I/75 a I/76- oprava ciest asfaltovou emulz. 112 764 0 SSC 14.04.2010
ZoD KOREKT, s r.o. Komárno Cesta I/64 Zelený Háj - Hurbanovo - oprava cesty 104 815 0 SSC 21.04.2010
705/2010 C.S. BITUNOVA, s r.o. Opravy výtlkov dýzovou metódou - ŽSK a TSK 142 764 0 SSC 20.05.2010
676/2000/2009 ArcGEO Information Systems s r.o. Ba Modulárne rozšírenie IS MCS o technické podmienky a metadátový portál pre ich správu 294 468 0 SSC 14.10.2009
640/2010 TRIDE INVEST, s.r.o. Chemická likvidácia nežiaducich porastov 138 018 0 SSC 17.05.2010
671/2009 AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o. Cesta I/64 Komjatice - Nitra 245 133 0 SSC 09.10.2009
1403/6350/2008/07/08 SKANSKA BS a.s. I/74 Belá nad Cirochou odvodnenie, chodník 999 167 0 SSC 25.02.2009
ZoD Ing.Milan Mušák Cesta I/65 Nitra-Vašinová, ľavé odbočenie-"DÚR" 14 510 0 SSC 30.06.2010
707/6131/2010 OAT spol. s r.o. Cesta I/62 križovatka-Cesta I/75 križ. III/0622 94 762 0 SSC 20.05.2010
Z-202/6371/2009/ZNH-02/09 Národné lesnícke centrum-Výskumná stanica Zvolen Vykonanie monitoringu vplyvu posypového materiálu SOLMAG na lesné ekosystémy v NP Slovenský raj a TANAP I/67 Vernár - Tatranská kotlina 15 175 0 SSC 27.02.2009
6231/65/2005 CEMOS , s.r.o. Ba I/75 Dolné Plachtince - most ev. č. 052 95 352 0 SSC 19.09.2005
612/6131/2008 ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby Výkon autorského dozoru na stavbe cesta I/64 Topoľčany,preložka,2.stavba,II.etapa 0 0 SSC 22.09.2008 jedn. cena
6400/6431/73/2006 Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. I/18 -II/584 Lipt. Mikuláš-križovatka, zhotovenie stavby 651 552 0 SSC 01.12.2006
715/2009 Ing. Marián Rimarčík - PROJEKT MR Výkon AD na stavbe I/18 Lada prieťah 5 020 0 SSC 30.10.2009
446/6359/2009/T-3/09 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/74 Brekov - Humenné preložka cesty (DSZ, DÚR, DSP, DP) 791 819 0 SSC 17.07.2009