Zmluva č. 1403/6350/2008/07/08

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1403/6350/2008/07/08
Dodávateľ:SKANSKA BS a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/74 Belá nad Cirochou odvodnenie, chodník
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:999 166,65
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy