Zmluva č. 739/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:739/2009
Dodávateľ:Cestné stavby Žilina spol. s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/18 Kolárovice Pod Čiakovom - uskutočnenie stavebných prác-rekonštrukcia cesty.
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:514 402,20
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy