Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
460/2010 C.M.R. Slovakia s.r.o. I/18 - 500 Strážske nadcestie 356 985 0 SSC 22.02.2010
711/2010 Útvar dopravného inžinierstva Košice, s.r.o. Výkon AD na stavbe I/50 Trhovište rekonštrukcia vozovky 7 384 0 SSC 03.06.2010
392/6350/2008/01/08 Inžinierske stavby, a.s. Uskutočnenie stavebných prác I/67 Poprad-Kežmarok, I.etapa 36 782 921 0 SSC 14.07.2008
727/2010 C.M.R. Slovakia s.r.o. I/68 Hraničné - Kremná zosuv, havária 799 866 0 SSC 22.06.2010
.../6350/2009/04/09 EUROVIA SK, a.s. I/50 Trhovište rekonštrukcia vozovky 2 586 427 0 SSC 07.01.2010
712/2010 Ing. Marián Rimarčík - Projekt MR Výkon AD na stavbe I/74 - 007 Humenné most 6 584 0 SSC 07.06.2010
832/2009 CEMOS , s.r.o. Ba Cesta I/51 Trnava-S.O.,2. etapa,km 0,9-2,8 - "AD" 28 217 0 SSC 28.05.2009
807/2009 C.M.R. Slovakia s.r.o. I/74 - 007 Humenné most 237 317 0 SSC 30.12.2009
562/2009 inžinierske združenie AMBERG & PROMA I/68 Plavnica preložka cesty (DSP, DP) 617 610 0 SSC 28.09.2009
714/2009 DOPRASTAV a.s. Zvolen I/59 Staré Hory - Jelenec 1 201 398 0 SSC 30.10.2009
728/2010 C.M.R. Slovakia s.r.o. I/67 Dubina - Hranovnica zosuv, havária 1 903 846 0 SSC 23.06.2010
696/6350/2008/T-9/08 ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby I/68 Prešov Solivarská okružná križovatka (MVP, DP, DSZ, DÚR) 115 765 0 SSC 05.09.2008
717/2010 SOTTO s.r.o. Správa školiaceho a rekreačného zariadenia Tále 2 559 0 SSC 08.06.2010
653/2010 Versity a.s. Zmluva na poskytnutie služby-Outsoursing IT 71 172 0 SSC 10.05.2010
ZoD ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby Cesta I/65 Nitra-Hronský Beňadik, B.O., úsek Zlaté Moravce-AD 8 935 0 SSC 19.03.2010
706/2010 SEZAKO s. r. o. Čistenie a údržba odlučovačov ropných látok 0 0 SSC 19.05.2010 jednotková cena
786/2009 ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby I/50 a I/18 Michalovce križovatka (DSP, DP) 154 662 0 SSC 17.12.2009
209/6350/2009/T-2/09 ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby I/77 Bardejov - Bardejovské kúpele rekonštrukcia cesty (DSP, DP) 421 732 0 SSC 30.04.2009
Zod (AD) DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava Cesta I/63 a I/64 Komárno, križovatka - výkon AD 24 455 0 SSC 29.01.2010
2-644/1000/2008 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Ba Poistenie budov 144 500 0 SSC 11.06.2008