Zmluva č. 653/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:653/2010
Dodávateľ:Versity a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na poskytnutie služby-Outsoursing IT
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:71 171,52
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy