Zmluva č. 786/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:786/2009
Dodávateľ:ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/50 a I/18 Michalovce križovatka (DSP, DP)
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:154 661,97
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy