Zmluva č. 562/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:562/2009
Dodávateľ:inžinierske združenie AMBERG & PROMA
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/68 Plavnica preložka cesty (DSP, DP)
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:617 610,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy