Zmluvy za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
0278/2006 KLS spol. s r. o., Žilina, Martina Rázusa 9 dodávka kancelárskeho nábytku podľa špecifikácie uvedenej v prílohe 536 527 0 Ministerstvo školstva SR 07.03.2006 06.04.2006
0536/2005 KLS spol. s r. o., Žilina, Martina Rázusa 9 nákup kancelárskeho nábytku podľa špecifikácie uvedenej v prílohe 564 753 0 Ministerstvo školstva SR 14.06.2005 14.07.2005
0702/2006 KLS spol. s r. o., Žilina, Martina Rázusa 9 Čiastková kúpna zmluva č. 16 uzatvorená na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej 1.3.2004- dodávka kancelárskeho nábytku podľa špecifikácie 554 808 0 Ministerstvo školstva SR 26.05.2006 25.06.2006
096/2004 KLS spol. s r. o., Žilina, Martina Rázusa 9 Čiastková kúpna zmluva č. 1- dodávka kancelárskeho nábytku podľa špecifikácie prílohy č. 1 tejto čiastkovej zmluvy 290 377 0 Ministerstvo školstva SR 08.03.2004 07.04.2004
193/2004 KLS spol. s r. o., Žilina, Martina Rázusa 9 Čiastková kúpna zmluva č. 2- dodávka kancelárskeho nábytku podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 a 2 tejto zmluvy 845 828 0 Ministerstvo školstva SR 12.05.2004 11.06.2004
1995/2007 KONGRES management s.r.o., Bratislava, Hálova 5 Zmluva o poskytnutí služby 375 911 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 20.12.2007 31.01.2008
048/2001 KONTAKT PLUS, s.r.o, Bratislava, Gelnická 16 nákup učebníc pre stredné školy 544 000 0 Ministerstvo školstva SR 16.05.2001 31.12.2001
0526/2005 KONTAKT PLUS, s.r.o, Bratislava, Gelnická 16 nákup učebníc pre stredné odborné školy 1 938 000 0 Ministerstvo školstva SR 07.06.2005 31.12.2005
081/2002/1 KONTAKT PLUS, s.r.o, Bratislava, Gelnická 16 Nákup učebníc pre stredné odborné školy 1 412 000 0 Ministerstvo školstva SR 18.02.2002 31.12.2002
127/2003 KONTAKT PLUS, s.r.o, Bratislava, Gelnická 16 nákup učebníc pre stredné odborné školy 613 700 0 Ministerstvo školstva SR 31.03.2003 31.12.2003
185/2004 KONTAKT PLUS, s.r.o, Bratislava, Gelnická 16 nákup učebníc pre stredné odborné školy 1 820 100 0 Ministerstvo školstva SR 30.04.2004 31.12.2004
169/2003 LeNS, spol. s.r.o., Bratislava, Sibírska 5 dodávka tovaru vrátane rozvozu, inštalácie, zaškolenia obsluhy na mieste určenia 540 000 0 Ministerstvo školstva 16.05.2003 03.06.2003
827/2004 mc.edu. s r.o., Nitra, Kupecká 9 - kúpa užívateľských práv k edukačnému a needukačnému softvéru- kúpa odbornej literatúry 129 631 591 0 Ministerstvo školstva SR 11.10.2004 31.12.2004
013/2001 MEDIA trade, s.r.o., Bratislava, Sasinková č. 5 Nákup učebníc pre základné a stredné školy 96 595 810 0 Ministerstvo školstva SR 08.02.2001 31.12.2001
018/2000 MEDIA trade, s.r.o., Bratislava, Sasinková č. 5 Nákup učebníc pre základné a stredné školy 93 938 850 0 Ministerstvo školstva SR 21.01.2000 31.12.2000
081/2002 MEDIA trade, s.r.o., Bratislava, Sasinková č. 5 Nákup učebníc pre základné a stredné školy v SR 60 763 065 0 Ministerstvo školstva SR 18.02.2002 31.12.2002
0994/2009 Millennium 000, spl. s.r.o., Bratislava, Sládkovičova 7 Zmluva o dielo - vytvorenie internetovej aplikácie 30 940 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 28.08.2009
1380/2008 MIM, s.r.o., Žilina, Slnečná 211/1 Zmluva o dielo - Vypracovanie návrhu reportingového systému pre potreby sekcie regionálneho školstva 63 201 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 08.12.2008
1620/2006 MMS Softec s.r.o., Trnava, Hajdoczyho 1 Zmluva o dielo 23 475 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 24.08.2006 31.01.2007
0153/2006 Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., Bratislava, Tuhovská 5 kúpa Mercedes-Benz E 320 CDI 4M 1 994 064 0 Ministerstvo školstva SR 23.01.2006