Zmluvy za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
016/2000 PROXIMA Press - RNDr. Jela Šimeková, Bratislava, Silvánska 25 Kúpa učebníc pre stredné a osobitné školy 2 715 900 0 Ministerstvo školstva SR 21.01.2000 31.12.2000
016/2001 Východoslovenské vydavatelstvo Košice s.r.o, Košice, Letná 45 Nákup pracovných zošitov Prvouky pre 1. a 2. roč. základných škôl 2 477 600 0 Ministerstvo školstva SR 08.02.2001 25.08.2001
019/2000 RENESANS, s.r.o., Bratislava, Andreja Mráza č. 8 Nákup učebníc pre gymnáziá s osemročným štúdiom a základné školy 2 400 000 0 Ministerstvo školstva 21.01.2000 31.08.2000
019/2001 PROXIMA Press - RNDr. Jela Šimeková, Bratislava, Silvánska 25 Nákup učebníc pre osobitné a stredné školy 3 696 940 0 Ministerstvo školstva SR 08.02.2001 31.12.2001
021/2000 IURA EDITION, spol. s r.o., Bratislava, Oravská 17 Nákup učebníc pre obchodné akadémie 2 740 600 0 Ministerstvo školstva SR 21.01.2000 31.12.2000
021/2001 IURA EDITION, spol. s r.o., Bratislava, Oravská 17 Nákup učebníc pre obchodné akadémie 3 624 500 0 Ministerstvo školstva SR 08.02.2001 31.12.2001
022/2000 Expol Pedagogika, s.r.o., Bratislava, Pribišova 7 Nákup učebníc pre osobitné školy v SR 5 048 000 0 Ministerstvo školstva SR 21.01.2000 31.12.2000
022/2001 Ing. Jozef Bednárik alfa plus, Bratislava, Zátureckého 17 Nákup učebníc pre stredné školy 2 119 500 0 Ministerstvo školstva SR 08.02.2001 31.12.2001
023/2000 EXCO s.r.o., Prešov, Požiarnická 17 Nákup učebníc pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom ukrajinským v SR 799 775 0 Ministerstvo školstva SR 21.01.2000 31.12.2000
023/2001 Oxico - Ján Strapec, Bratislava, Tvarožkova 15 nákup učebníc anglického a nemeckého jazyka pre základné školy 9 027 300 0 Ministerstvo školstva SR 08.02.2001 31.08.2001
025/2000 Vydavateľstvo Alfa- press s.r.o, Bratislava, Zátureckého č. 17 Nákup učebníc pre stredné školy 1 128 960 0 Ministerstvo školstva SR 21.01.2000 31.12.2000
026/2000 Vydavateľstvo Alfa- press s.r.o, Bratislava, Zátureckého č. 17 Nákup učebníc pre stredné školy v SR 4 870 640 0 Ministerstvo školstva SR 21.01.2000 31.12.2000
027/2000 Dušan Bobrík, Vydavateľstvo ELÁN, Bratislava, Kalinčiakova 1 Nákup učebníc pre stredné školy v SR 569 400 0 Ministerstvo školstva SR 21.01.2000 31.12.2000
034/2000 Oxico - Ján Strapec, Bratislava, Tvarožkova 15 Nákup učebníc anglického jazyka Project I a II pre základné školy 4 518 800 0 Ministerstvo školstva SR 07.03.2000 31.12.2000
047/2001 Dušan Bobrík, Vydavateľstvo ELÁN, Bratislava, Kalinčiakova 1 nákup učebníc pre stredné školy 740 000 0 Ministerstvo školstva SR 16.03.2001 31.08.2001
048/2001 KONTAKT PLUS, s.r.o, Bratislava, Gelnická 16 nákup učebníc pre stredné školy 544 000 0 Ministerstvo školstva SR 16.05.2001 31.12.2001
050/2001 EXCO s.r.o., Prešov, Požiarnická 17 nákup učebníc pre základné a stredné školy 984 000 0 Ministerstvo školstva SR 22.05.2001 31.12.2001
051/2001 RENESANS, s.r.o., Bratislava, Andreja Mráza č. 8 nákup učebnice pre osemročné gymnáziá a základné školy 1 920 000 0 Ministerstvo školstva SR 16.03.2001 31.08.2001
0525/2005 Dušan Bobrík, Vydavateľstvo ELÁN, Bratislava, Kalinčiakova 1 nákup učebníc pre stredné školy 1 083 600 0 Ministerstvo školstva SR 07.06.2005 31.12.2005
0526/2005 KONTAKT PLUS, s.r.o, Bratislava, Gelnická 16 nákup učebníc pre stredné odborné školy 1 938 000 0 Ministerstvo školstva SR 07.06.2005 31.12.2005
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>