Zmluvy za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
209/2000 AXON PRO spol. s.r.o., Bratislava, Pražská ul. č. 1 Vybudovanie štruktúrovanej počítačovej siete v budove MŠ SR na Stromovej ulici č.1 v Bratislave 2 428 311 0 Ministerstvo školstva SR 12.09.2000 31.10.2000
210/2000 AXON PRO spol. s.r.o., Bratislava, Pražská ul. č. 1 Nákup počítačovej techniky 3 395 017 0 Ministerstvo školstva SR 12.09.2000 25.09.2000
265/2004 Terra vydavateľstvo, s.r.o., Bratislava, Janáčkova 2 nákup učebníc pre základné a stredné školy 12 224 000 0 Ministerstvo školstva SR 26.05.2004 31.12.2004
273/2000 BELATEP spol s r.o., Bratislava, Záruby 1 Vykonávanie upratovacích a čistiacich prác 7 155 310 0 Ministerstvo školstva SR 01.01.2001 31.12.2006
278/2004 AITEC Software-Ing. Sedláček Miroslav, Bratislava, Slovinská 12 nákup reedície učebnice pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským 822 500 0 Ministerstvo školstva SR 25.05.2004 20.08.2004
324/2003 Group 4 Falck Slovensko, s.r.o., Bratislava, Višňová 16 dodanie bezkontaktného identifikačného systému, zabezpečiť jeho montáž s uvedením do trvalej prevádzky, zaškoliť obsluhu, dodať projektovú dokumentáciu skutočnej realizácie a uskutočniť komplexné preskúšanie BIS v rozsahu nutnom pre preverenie jej úplnost 594 697 0 Ministerstvo školstva SR 05.08.2003 22.08.2003
353/2003 Devos, s.r.o., Bratislava, Jamnického 16 nákup výpočtovej techniky 6 122 100 0 Ministerstvo školstva SR 22.09.2003
376/2002 HERTIC bautic družstvo, Bratislava, Hradská cesta 1/A Rekonštrukcia sociálnych zariadení a chodby na Klemensovej ulici v Bratislave 1 095 988 0 Ministerstvo školstva SR 16.08.2002 11.10.2002
422/2003 IMPROMAT - Slov. spol. s r.o., Bratislava, Koceľova 9 Kúpa kopírovacieho stroja, vrátane dopravy, inštalácie a zaškolenia pracovníkov kupujúceho 564 000 0 Ministerstvo školstva SR 13.11.2003 14.11.2003
679/2003 Group 4 Falck Slovensko, s.r.o., Bratislava, Višňová 16 nákup bezpečnostného systému internej a externej ochrany objektu MSSR, Stromová ul. Bratislava, zabezpečiť jeho montáž s uvedením do trvalej prevádzky a zaškolením obsluhy 596 341 0 Ministerstvo školstva SR 09.12.2003 15.12.2003
933/2004 ATARAX s.r.o., Košice, Žižkova 6 Licenčná zmluva 2 000 000 0 Ministerstvo školstva SR 16.12.2004 19.12.2004
968/2002 Devos, s.r.o., Bratislava, Jamnického 16 Dodávka výpočtovej techniky a programového vybavenia pre kancelárie Ministerstva školstva 3 933 909 0 Ministerstvo školstva SR 14.11.2002 20.11.2002
010/2000 Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH spol. s r.o, Trnava, Radlinského 5 Kúpa učebníc pre základné a stredné školy 3 787 500 0 Ministerstvo školstva SR 21.01.2000 31.12.2000
010/2001 Vydavateľstvo Alfa- press s.r.o, Bratislava, Zátureckého č. 17 Nákup učebníc pre stredné školy 2 730 300 0 Ministerstvo školstva SR 14.03.2001 31.12.2001
011/2000 Terra vydavateľstvo, s.r.o., Bratislava, Janáčkova 2 Kúpa učebníc pre základné a stredné školy 5 111 000 0 Ministerstvo školstva SR 21.01.2000 31.12.2000
011/2001 Vojenský kartografický ústav, š.p., Harmanec Kúpa atlasu pre základné školy 4 845 000 0 Ministerstvo školstva SR 08.02.2001 31.08.2001
012/2000 Vojenský kartografický ústav, š.p., Harmanec Kúpa školského atlasu pre základné školy 5 244 000 0 Ministerstvo školstva SR 21.01.2000 31.12.2000
012/2001 Expol Pedagogika, s.r.o., Bratislava, Pribišova 7 Nákup učebníc pre osobitné školy 5 794 000 0 Ministerstvo školstva SR 08.02.2001 31.12.2001
014/2001 Vydavateľstvo Príroda, s.r.o., Bratislava, Koceľova 17 Nákup učebníc pre stredné školy 3 737 500 0 Ministerstvo školstva SR 08.02.2001 31.12.2001
0153/2006 Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., Bratislava, Tuhovská 5 kúpa Mercedes-Benz E 320 CDI 4M 1 994 064 0 Ministerstvo školstva SR 23.01.2006
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>