Zmluvy za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
048/2003 Digitálne telekomunikaené systémy, Bratislava, Beoadická 10 Zmluva o dielo č. 3103/2003- dodávka telekomunikačného systému VARIX- montáž telekomunikačného systému 596 400 0 Ministerstvo školstva SR 26.03.2003 08.04.2003
0524/2005 Expol Pedagogika, s.r.o., Bratislava, Pribišova 7 nákup učebníc pre základné a stredné školy 15 712 800 0 Ministerstvo školstva SR 07.06.2005 31.12.2005
0528/2005 Terra vydavateľstvo, s.r.o., Bratislava, Janáčkova 2 nákup učebníc pre základné a stredné školy 14 015 700 0 Ministerstvo školstva SR 07.06.2005 31.12.2005
0534/2005 PROXIMA Press - RNDr. Jela Šimeková, Bratislava, Silvánska 25 nákup učebníc pre špeciálne základné školy a stredné školy 7 023 300 0 Ministerstvo školstva SR 07.06.2005 31.12.2005
0536/2005 KLS spol. s r. o., Žilina, Martina Rázusa 9 nákup kancelárskeho nábytku podľa špecifikácie uvedenej v prílohe 564 753 0 Ministerstvo školstva SR 14.06.2005 14.07.2005
0561/2005 OG - Vydavateľstvo Poľana, s.r.o., Bratislava, Súťažná 18 nákup učebníc pre základné a stredné školy 15 652 600 0 Ministerstvo školstva SR 07.06.2005 31.12.2005
0562/2005 Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH spol. s r.o, Trnava, Radlinského 5 nákup učebníc pre základné a stredné školy 6 695 400 0 Ministerstvo školstva SR 07.06.2005 31.12.2005
0590/2006 OG - Vydavateľstvo Poľana, s.r.o., Bratislava, Súťažná 18 nákup učebníc pre základné a stredné školy 14 891 900 0 Ministerstvo školstva SR 24.05.2006 31.12.2006
0593/2006 Expol Pedagogika, s.r.o., Bratislava, Pribišova 7 nákup učebníc pre základné a stredné školy 15 621 000 0 Ministerstvo školstva SR 24.05.2006 31.12.2006
0595/2006 Orbis Pictus Istropolitana,s.r.o., Bratislava, Hrachova 34 nákup učebníc pre základné a stredné školy 44 964 600 0 Ministerstvo školstva SR 24.05.2006 31.12.2006
0598/2006 Terra vydavateľstvo, s.r.o., Bratislava, Janáčkova 2 nákup učebníc pre základné a stredné školy 14 597 700 0 Ministerstvo školstva SR 24.05.2006 31.12.2006
0650/2006 PROXIMA Press - RNDr. Jela Šimeková, Bratislava, Silvánska 25 nákup učebníc pre špeciálne základné a stredné školy 7 023 300 0 Ministerstvo školstva SR 24.05.2006 31.12.2006
0702/2006 KLS spol. s r. o., Žilina, Martina Rázusa 9 Čiastková kúpna zmluva č. 16 uzatvorená na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej 1.3.2004- dodávka kancelárskeho nábytku podľa špecifikácie 554 808 0 Ministerstvo školstva SR 26.05.2006 25.06.2006
078/2000 PARAGON spol. s r.o., Bratislava 4, Areál UK 175 Dodávka a montáž klimatizačných zariadení 559 539 0 Ministerstvo školstva SR 15.05.2000 10.06.2000
082/2002/1 Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH spol. s r.o, Trnava, Radlinského 5 Nákup učebníc pre základné a stredné školy 3 826 000 0 Ministerstvo školstva SR 18.02.2002 31.12.2002
085/2002 OG - Vydavateľstvo Poľana, s.r.o., Bratislava, Súťažná 18 Nákup učebníc pre základné a stredné školy v SR 20 895 000 0 Ministerstvo školstva SR 18.02.2002 31.12.2002
085/2002/1 Expol Pedagogika, s.r.o., Bratislava, Pribišova 7 Nákup učebníc pre základné a stredné školy v SR 12 017 500 0 Ministerstvo školstva SR 18.02.2002 31.12.2002
086/2002 Terra vydavateľstvo, s.r.o., Bratislava, Janáčkova 2 Nákup učebníc pre základné a stredné školy v SR 5 632 500 0 Ministerstvo školstva SR 18.02.2002 31.12.2002
086/2002/1 IURA EDITION, spol. s r.o., Bratislava, Oravská 17 Nákup učebníc pre obchodné akadémie v SR 2 501 600 0 Ministerstvo školstva SR 18.02.2002 31.12.2002
089/2002 Ing. Jozef Bednárik alfa plus, Bratislava, Zátureckého 17 Nákup učebníc pre stredné školy v SR 1 395 400 0 Ministerstvo školstva SR 18.02.2002 31.12.2002