Zmluva č. 089/2002

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:089/2002
Dodávateľ:Ing. Jozef Bednárik alfa plus, Bratislava, Zátureckého 17
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Nákup učebníc pre stredné školy v SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 395 400,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 395 400,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy