Zmluvy za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
0278/2010 netPoint, s.r.o., Bernolákovo, Topoľový rad 39 Vytvorenie diela - Realizačná štúdia pre vytvorenie technických parametrov elektronickej platformy poskytovania kurzov ďalšieho vzdelávania 29 850 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 03.05.2010 30.07.2010
1163/2009 Orbis Pictus Istropolitana,s.r.o., Bratislava, Hrachova 34 Kúpna zmluva - nákup učebníc 585 000 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 11.11.2009 31.12.2010
1364/2009 Patria I., spol. s.r.o./EDUCO, Prievidza, Vápenicka 8 Zmluva o postúpení licencie a zabezpečení vytvorenia a vydania učebnice 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 14.10.2009
1258/2007 PRODEST spol. s r.o., Bratislava, Palárikova 31 Zmluva o poskytovaní nepretržitej strážnej služby vo vybraných objektoch MŠ SR 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 13.09.2007 30.09.2008
0273/2010 RKMC, spol.s.r.o., Žilina, P. Mudroňa 5,Obežná 8344/5 Vytvorenie diela - Riadiaci manažérsky informačný systém na MŠ SR a priamo riadených organizáciách 1 177 862 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 05.05.2010 05.05.2011
0234/2009 Robert Takács, Šamorín, Poľná 12 Zabezpečenie dodávky a výdaja stravy pre zamestnancov MŠ SR 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 04.05.2009 31.03.2013
0212/2007 SecuriLas, s.r.o., Bratislava, Zámoclá 5 Zmluva o kontrolnej činnosti a mimozáručnom servise 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 12.03.2007
1256/2007 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava, Einsteinova 11 Servisná zmluva poskytovaná pri prevádzke Informačného systému CIP 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 31.08.2007 01.04.2015
1078/2008 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava, Einsteinova 11 Zmluva o dielo 1. etapa budovania Dátového centra rezortu školstva 8 061 154 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 24.09.2008
1347/2008 Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9 Servisná zmluva pre Datacentrum MŠ SR 940 184 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 03.12.2008 03.12.2011
0661/2008 Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9 Zmluva o dielo- ročné a polročné kontroly na stabilnom hasiacom zariadení 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 30.06.2008
1381/2008 Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9 Servisná zmluva pre Finančný informačný systém pre slovenské verejné vysoké školy implementovný na Akadémii umení v Banskej Bystrici 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 08.12.2008 06.12.2015
1382/2008 Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9 Servisná zmluva pre Finančný informačný systém pre slovenské verejné vysoké školy implementovaný na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 08.12.2008 06.12.2015
1383/2008 Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9 Servisná zmluva pre Finančný informačný systém pre slovenské verejné vysoké školy implementovaný na Vysokej škole muzických umení v Bratislave 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 08.12.2008 06.12.2015
0989/2009 Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9 Servisné služby pre Dátové centrum školstva - 2 etapa 95 276 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 27.08.2009 27.08.2012
1161/2009 SPN-Mladé letá,s.r.o., Bratislava, Sasinkova 5 Kúpna zmluva - nákup učebníc 874 370 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 11.11.2009 31.12.2010
0293/2010 SPN-Mladé letá,s.r.o., Bratislava, Sasinkova 5 Kúpna zmluva - nákup učebníc 297 800 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 11.06.2010 15.10.2010
0280/2010 Tempest, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/B Rámcová dohoda vzťahujúca sa na informačné systémy MŠ a Dátového centra rezortu školstva 992 390 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 30.04.2010 30.04.2012
1147/2009 Terra Tóthová Alžbeta, Bratislava, Janáčkova 2 Kúpna zmluva - nákup učebníc 202 384 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 11.11.2009 31.12.2010
1166/2009 Terra Tóthová Alžbeta, Bratislava, Janáčkova 2 Zmluva o postúpení licencie a zabezpečení vytvorenia a vydania učebnice 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 20.11.2009